Syarat Kemasukan

/Syarat Kemasukan
Syarat Kemasukan 2022-08-01T16:34:58+00:00

Pemohon yang ingin melanjutkan pengajian perlu mematuhi salah satu antara syarat kemasukan yang telah ditetapkan sebagaimana berikut:

BUKU PANDUAN ALIRAN SAINS DAN SASTERA : SILA KLIK SINI!

 FAKULTI PENGAJIAN QURAN DAN SUNNAH

  FAKULTI KEPIMPINAN DAN PENGURUSAN

FAKULTI SYARIAH DAN UNDANG-UNDANG

FAKULTI PENGAJIAN BAHASA UTAMA

FAKULTI SAINS DAN TEKNOLOGI

FAKULTI KEJURUTERAAN DAN ALAM BINA

FAKULTI EKONOMI DAN MUAMALAT

Untuk maklumat yang lebih lanjut sila klik di sini