Struktur Yuran

/Struktur Yuran
Struktur Yuran 2019-03-05T11:40:34+00:00

A)YURAN PENDAFTARAN

Bayaran sekali sahaja sepanjang tempoh pengajian.

YURAN WARGANEGARA
(RM)
BUKAN WARGANEGARA
(RM)
1 Pendaftaran 85.00 85.00
2 Minggu Suai Kenal 460.00 460.00
3 Aktiviti Fakulti 35.00 35.00
4 Kad Matrik 10.00 10.00
5 Alumni 50.00 50.00
6 Kebajikan 30.00 30.00
7 Lain-lain Perkhidmatan 30.00 30.00
8 Pengijazahan dan Konvokesyen* 250.00 250.00
JUMLAH A 950.00 950.00

* Dicaj pada awal pengajian dan akan dikembalikan dalam mana-mana keadaan berikut:
1) Pelajar meninggal dunia
2) Pelajar menarik diri daripada pengajian
3) Pelajar diberhentikan daripada pengajian (disebabkan tindakan tatatertib @ kegagalan dalam peperiksaan)

B)YURAN PENGAJIAN

YURAN Da’wah Pengurusan Islam Kaunseling Komunikasi Pengajian Akidah dan Agama Komunikasi Media Baharu
(QI07) (QA19) (QA02) (QI13) (QP57)
Yuran pengajian
Warga 505.00 505.00 505.00 483.00 509.00
Bukan Warganegara
2,525.00 2,525.00 2,525.00 2,413.00 2,544.00

Yuran ini dicaj berdasarkan bilangan jam kredit yang diambil sepanjang pengajian sebagaimana berikut:
1) Kursus Kategori Sains : RM40.00 per jam kredit (W) @ RM200.00 per jam kredit (BW)
2) Kursus Kategori Sastera : RM30.00 per jam kredit (W) @ RM150.00 per jam kredit (BW)

C)YURAN ASRAMA / PENGINAPAN

Item-item ini akan dicaj pada setiap semester.

YURAN WARGANEGARA
(RM)
BUKAN WARGANEGARA
(RM)
1 Asrama 770.00 1,540.00
2 Aktiviti Kolej Kediaman 40.00 40.00
JUMLAH C
810.00 1,580.00

* Dicaj oleh EMGS (Education Malaysia Global Services)

** Dicaj enam (6) semester sahaja berturut-turut dan jumlah caj yuran tersebut, setakat mana yang telah dicaj dan dibayar akan dikembalikan dalam mana-mana keadaan berikut:

1) Pelajar meninggal dunia
2) Pelajar menarik diri daripada pengajian
3) Pelajar diberhentikan daripada pengajian (disebabkan tindakan tatatertib @ kegagalan dalam peperiksaan)

D)YURAN LAIN-LAIN PERKHIDMATAN

Item ini akan dicaj pada setiap semester (sekiranya pelajar menginap di asrama USIM)

YURAN WARGANEGARA BUKAN WARGANEGARA
1 Kemudahan Peralatan 25.00 50.00
2 Perpustakaan 50.00 50.00
3 Kokurikulum dan Sukan 20.00 50.00
4 Komputer dan ICT 100.00 120.00
5 Skim Perkhidmatan Kesihatan Pelajar 50.00 100.00
6 Pengangkutan 25.00 160.00
7 Insurans 7.50 0.00*
8 Makmal 0.00 0.00
9 Antarabangsa** 75.00 75.00
JUMLAH D
352.50 605.00

A)YURAN PENDAFTARAN

Bayaran sekali sahaja sepanjang tempoh pengajian.

PERKARA WARGANEGARA
(RM)
BUKAN WARGANEGARA
(RM)
1 Pendaftaran 85.00 85.00
2 Minggu Suai Kenal 460.00 460.00
3 Aktiviti Fakulti 35.00 35.00
4 Kad Matrik 10.00 10.00
5 Alumni 50.00 50.00
6 Kebajikan 30.00 30.00
7 Lain-lain Perkhidmatan 30.00 30.00
8 Pengijazahan dan Konvokesyen* 250.00 250.00
JUMLAH A 950.00 950.00

* Dicaj pada awal pengajian dan akan dikembalikan dalam mana-mana keadaan berikut:
1) Pelajar meninggal dunia
2) Pelajar menarik diri daripada pengajian
3) Pelajar diberhentikan daripada pengajian (disebabkan tindakan tatatertib @ kegagalan dalam peperiksaan)

B)YURAN PENGAJIAN

PERKARA Pentadbiran Muamalat Perakaunan Pemasaran
(Perkhidmatan Kewangan)
Pentadbiran dan Hubungan Korporat Perbankan dan Kewangan Islam
(QP21) (QE02) (QE06) (QP49) (QE23)
Warganegara 513.00 584.00 494.00 516.00 501.00
Bukan Warganegara 2,563.00 2,919.00 2,469.00 2,581.00 2,506.00

Yuran ini dicaj berdasarkan bilangan jam kredit yang diambil sepanjang pengajian sebagaimana berikut:\
1) Kursus Kategori Sains : RM40.00 per jam kredit @ RM200.00 per jam kredit (BW)
2) Kursus Kategori Sastera : RM30.00 per jam kredit @ RM150.00 per jam kredit (BW)

C)YURAN ASRAMA

Item ini akan dicaj pada setiap semester (sekiranya pelajar menginap di asrama USIM)

PERKARA WARGANEGARA
(RM)
BUKAN WARGANEGARA
(RM)
1 Asrama 770.00 1,540.00
2 Aktiviti Kolej Kediaman 40.00 40.00
JUMLAH C
810.00 1,580.00

D)YURAN PERKHIDMATAN

Item-item ini akan dicaj pada setiap semester.

PERKARA WARGANEGARA
(RM)
BUKAN WARGANEGARA
(RM)
1 Kemudahan Peralatan 25.00 50.00
2 Perpustakaan 50.00 50.00
3 Kokurikulum dan Sukan 20.00 50.00
4 Komputer dan ICT 100.00 120.00
5 Skim Perkhidmatan Kesihatan Pelajar 50.00 100.00
6 Pengangkutan 25.00 160.00
7 Insurans 7.50 0.00*
8 Makmal 0.00 0.00
9 Antarabangsa** 75.00 75.00
JUMLAH D
352.50 605.00

* Dicaj oleh EMGS (Education Malaysia Global Services)

** Dicaj enam (6) semester sahaja berturut-turut dan jumlah caj yuran tersebut, setakat mana yang telah dicaj dan dibayar akan dikembalikan dalam mana-mana keadaan berikut:
1) Pelajar meninggal dunia
2) Pelajar menarik diri daripada pengajian
3) Pelajar diberhentikan daripada pengajian (disebabkan tindakan tatatertib @ kegagalan dalam peperiksaan)

A)YURAN PENDAFTARAN

Bayaran sekali sahaja sepanjang tempoh pengajian.

PERKARA WARGANEGARA
(RM)
BUKAN WARGANEGARA
(RM)
1 Pendaftaran 85.00 85.00
2 Minggu Suai Kenal 460.00 460.00
3 Aktiviti Fakulti 35.00 35.00
4 Kad Matrik 10.00 10.00
5 Alumni 50.00 50.00
6 Kebajikan 30.00 30.00
7 Lain-lain Perkhidmatan 30.00 30.00
8 Pengijazahan dan Konvokesyen* 250.00 250.00
JUMLAH A 950.00 950.00

* Dicaj pada awal pengajian dan akan dikembalikan dalam mana-mana keadaan berikut:
1) Pelajar meninggal dunia
2) Pelajar menarik diri daripada pengajian
3) Pelajar diberhentikan daripada pengajian (disebabkan tindakan tatatertib @ kegagalan dalam peperiksaan)

B)YURAN PENGAJIAN

PERKARA Pengajian Quran dan Sunnah Pengajian Quran dengan Multimedia Pengajian Sunnah dengan Pengurusan Maklumat
(QI05) (QI10) (QI11)
WARGANEGARA 494.00 573.00 546.00
BUKAN WARGANEGARA 2,469.00 2,863.00 2,731.00

Yuran ini dicaj berdasarkan bilangan jam kredit yang diambil sepanjang pengajian sebagaimana berikut:

1) Kursus Kategori Sains : RM40.00 per jam kredit @ RM200.00 per jam kredit (BW)
2) Kursus Kategori Sastera : RM30.00 per jam kredit @ RM150.00 per jam kredit (BW)

C)YURAN ASRAMA

Item ini akan dicaj pada setiap semester (sekiranya pelajar menginap di asrama USIM)

PERKARA WARGANEGARA
(RM)
BUKAN WARGANEGARA
(RM)
1 Asrama 770.00 1,540.00
2 Aktiviti Kolej Kediaman 40.00 40.00
JUMLAH C
810.00 1,580.00

D)YURAN PERKHIDMATAN

Item-item ini akan dicaj pada setiap semester.

PERKARA WARGANEGARA
(RM)
BUKAN WARGANEGARA
(RM)
1 Kemudahan Peralatan 25.00 50.00
2 Perpustakaan 50.00 50.00
3 Kokurikulum dan Sukan 20.00 50.00
4 Komputer dan ICT 100.00 120.00
5 Skim Perkhidmatan Kesihatan Pelajar 50.00 100.00
6 Pengangkutan 25.00 160.00
7 Insurans 7.50 0.00*
8 Makmal 0.00 0.00
9 Antarabangsa** 75.00 75.00
JUMLAH D
352.50 605.00

* Dicaj oleh EMGS (Education Malaysia Global Services)

** Dicaj enam (6) semester sahaja berturut-turut dan jumlah caj yuran tersebut, setakat mana yang telah dicaj dan dibayar akan dikembalikan dalam mana-mana keadaan berikut:
1) Pelajar meninggal dunia
2) Pelajar menarik diri daripada pengajian
3) Pelajar diberhentikan daripada pengajian (disebabkan tindakan tatatertib @ kegagalan dalam peperiksaan)

A)YURAN PENDAFTARAN

Bayaran sekali sahaja sepanjang tempoh pengajian.

PERKARA WARGANEGARA
(RM)
BUKAN WARGANEGARA
(RM)
1 Pendaftaran 85.00 85.00
2 Minggu Suai Kenal 460.00 460.00
3 Aktiviti Fakulti 35.00 35.00
4 Kad Matrik 10.00 10.00
5 Alumni 50.00 50.00
6 Kebajikan 30.00 30.00
7 Lain-lain Perkhidmatan 30.00 30.00
8 Pengijazahan dan Konvokesyen* 250.00 250.00
JUMLAH A 950.00 950.00

* Dicaj pada awal pengajian dan akan dikembalikan dalam mana-mana keadaan berikut:
1) Pelajar meninggal dunia
2) Pelajar menarik diri daripada pengajian
3) Pelajar diberhentikan daripada pengajian (disebabkan tindakan tatatertib @ kegagalan dalam peperiksaan)

B)YURAN PENGAJIAN

PERKARA Syariah dan Undang-Undang Fiqh dan Fatwa
(QL04) (QI08)
Warganergara 590.00 509.00
Bukan Warganegara 2,950.00 2,544.00

Yuran ini dicaj berdasarkan bilangan jam kredit yang diambil sepanjang pengajian sebagaimana berikut:
1) Kursus Kategori Sains : RM40.00 per jam kredit @ RM200 (BW)
2) Kursus Kategori Sastera : RM30.00 per jam kredit @RM150 (BW)

C)YURAN ASRAMA

Item ini akan dicaj pada setiap semester (sekiranya pelajar menginap di asrama USIM)

PERKARA WARGANEGARA
(RM)
BUKAN WARGANEGARA
(RM)
1 Asrama 770.00 1,540.00
2 Aktiviti Kolej Kediaman 40.00 40.00
JUMLAH C
810.00 1,580.00

D)YURAN PERKHIDMATAN

Item-item ini akan dicaj pada setiap semester.

PERKARA WARGANEGARA
(RM)
BUKAN WARGANEGARA
(RM)
1 Kemudahan Peralatan 25.00 50.00
2 Perpustakaan 50.00 50.00
3 Kokurikulum dan Sukan 20.00 50.00
4 Komputer dan ICT 100.00 120.00
5 Skim Perkhidmatan Kesihatan Pelajar 50.00 100.00
6 Pengangkutan 25.00 160.00
7 Insurans 7.50 0.00*
8 Makmal 0.00 0.00
9 Antarabangsa** 75.00 75.00
JUMLAH D
352.50 605.00

* Dicaj oleh EMGS (Education Malaysia Global Services)

** Dicaj enam (6) semester sahaja berturut-turut dan jumlah caj yuran tersebut, setakat mana yang telah dicaj dan dibayar akan dikembalikan dalam mana-mana keadaan berikut:
1) Pelajar meninggal dunia
2) Pelajar menarik diri daripada pengajian
3) Pelajar diberhentikan daripada pengajian (disebabkan tindakan tatatertib @ kegagalan dalam peperiksaan)

A)YURAN PENDAFTARAN

Bayaran sekali sahaja sepanjang tempoh pengajian.

PERKARA WARGANEGARA
(RM)
BUKAN WARGANEGARA
(RM)
1 Pendaftaran 85.00 85.00
2 Minggu Suai Kenal 460.00 460.00
3 Aktiviti Fakulti 35.00 35.00
4 Kad Matrik 10.00 10.00
5 Alumni 50.00 50.00
6 Kebajikan 30.00 30.00
7 Lain-lain Perkhidmatan 30.00 30.00
8 Pengijazahan dan Konvokesyen* 250.00 250.00
JUMLAH A 950.00 950.00

* Dicaj pada awal pengajian dan akan dikembalikan dalam mana-mana keadaan berikut:
1) Pelajar meninggal dunia
2) Pelajar menarik diri daripada pengajian
3) Pelajar diberhentikan daripada pengajian (disebabkan tindakan tatatertib @ kegagalan dalam peperiksaan)

B)YURAN PENGAJIAN

PERKARA Bahasa Arab Komunikasi Pendidikan (Pendidikan Islam)
(QB05) (QT35)
Warganegara 561.00 528.00
Bukan Warganegara
2,806.00
2,638.00

Formula Pakej : jam kredit keseluruhan pengajian bahagi jumlah semester pengajian.

C)YURAN ASRAMA

Item-item ini akan dicaj pada setiap semester.

PERKARA WARGANEGARA
(RM)
BUKAN WARGANEGARA
(RM)
1 Kemudahan Peralatan 25.00 50.00
2 Perpustakaan 50.00 50.00
3 Kokurikulum dan Sukan 20.00 50.00
4 Komputer dan ICT 100.00 120.00
5 Skim Perkhidmatan Kesihatan Pelajar 50.00 100.00
6 Pengangkutan 25.00 160.00
7 Insurans 7.50 0.00*
8 Makmal 0.00 0.00
9 Antarabangsa** 75.00 75.00
JUMLAH C 352.50 605.00

* Dicaj oleh EMGS (Education Malaysia Global Services)

** Dicaj enam (6) semester sahaja berturut-turut dan jumlah caj yuran tersebut, setakat mana yang telah dicaj dan dibayar akan dikembalikan dalam mana-mana keadaan berikut:
1) Pelajar meninggal dunia
2) Pelajar menarik diri daripada pengajian
3) Pelajar diberhentikan daripada pengajian (disebabkan tindakan tatatertib @ kegagalan dalam peperiksaan)

D)YURAN PERKHIDMATAN

Item ini akan dicaj pada setiap semester (sekiranya pelajar menginap di asrama USIM)

PERKARA WARGANEGARA
(RM)
BUKAN WARGANEGARA
(RM)
1 Asrama 770.00 1,540.00
2 Aktiviti Kolej Kediaman 40.00 40.00
JUMLAH D 810.00 1,580.00

A)YURAN PENDAFTARAN

Bayaran sekali sahaja sepanjang tempoh pengajian.

PERKARA WARGANEGARA
(RM)
BUKAN WARGANEGARA
(RM)
1 Pendaftaran 85.00 85.00
2 Minggu Suai Kenal 460.00 460.00
3 Aktiviti Fakulti 35.00 35.00
4 Kad Matrik 10.00 10.00
5 Alumni 50.00 50.00
6 Kebajikan 30.00 30.00
7 Lain-lain Perkhidmatan 30.00 30.00
8 Pengijazahan dan Konvokesyen* 250.00 250.00
JUMLAH A 950.00 950.00

* Dicaj pada awal pengajian dan akan dikembalikan dalam mana-mana keadaan berikut:
1) Pelajar meninggal dunia
2) Pelajar menarik diri daripada pengajian
3) Pelajar diberhentikan daripada pengajian (disebabkan tindakan tatatertib @ kegagalan dalam peperiksaan)

B)YURAN PENGAJIAN

PERKARA Bioteknologi Makanan Sains Aktuari & Pengurusan Risiko Sains Komputer
(Keselamatan & Jaminan Maklumat)
Matematik Kewangan Fizik Gunaan Teknologi Kimia Industri
(QG07) (QS10) (QC13) (QS43) (QG00) (QS21)
Warganegara 618.00 623.00 613.00 590.00 618.00 605.00
Bukan Warganegara 3,088.00 3,113.00 3,063.00 2,950.00 3,088.00 3,025.00

Yuran ini dicaj berdasarkan bilangan jam kredit yang diambil sepanjang pengajian sebagaimana berikut:
1) Kursus Kategori Sains : RM40.00 per jam kredit @ RM200.00 per jam kredit (BW)
2) Kursus Kategori Sastera : RM30.00 per jam kredit @ RM150.00 per jam kredit (BW)

C)YURAN ASRAMA

Item ini akan dicaj pada setiap semester (sekiranya pelajar menginap di asrama USIM)

PERKARA WARGANEGARA
(RM)
BUKAN WARGANEGARA
(RM)
1 Asrama 770.00 1,540.00
2 Aktiviti Kolej Kediaman 40.00 40.00
JUMLAH C
810.00 1,580.00

D)YURAN PERKHIDMATAN

Item-item ini akan dicaj pada setiap semester.

PERKARA Bioteknologi Makanan
(QG07)
Sains Aktuari & Pengurusan Risiko
(QS10)
Sains Komputer (Keselamatan & Jaminan Maklumat)
(QC13)
Matematik Kewangan
(QS43)
Fizik Gunaan
(QG00)
Teknologi Kimia Industri
(QS21)
BUKAN WARGANEGARA
(RM)
1 Kemudahan Peralatan 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 50.00
2 Perpustakaan 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
3 Kokurikulum dan Sukan 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 50.00
4 Komputer dan ICT 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 120.00
5 Skim Perkhidmatan Kesihatan Pelajar 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 100.00
6 Pengangkutan 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 160.00
7 Insurans 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 0.00*
8 Makmal 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 100.00
9 Antarabangsa** 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00
JUMLAH D
402.50 352.5 352.5 352.5 402.5 402.5 705.00

** Pengecualian yuran makmal bagi pelajar program berikut:
1) Sains dengan Kepujian (Sains Aktuari dan Pengurusan Risiko) (QS10)
2) Sains Komputer dengan Kepujian (Keselamatan dan Jaminan Maklumat) (QC13)
3) Sains dengan Kepujian (Matematik Kewangan) (QS43)

“*** Dicaj enam (6) semester sahaja berturut-turut (Semester I hingga VI pengajian) dan jumlah caj yuran tersebut, setakat mana yang telah dicaj dan dibayar akan dikembalikan
dalam mana-mana keadaan berikut:”
1) Pelajar meninggal dunia
2) Pelajar menarik diri daripada pengajian
3) Pelajar diberhentikan daripada pengajian sama ada disebabkan tindakan tatatertib atau kegagalan dalam peperiksaan

A)YURAN PENDAFTARAN

Bayaran sekali sahaja sepanjang tempoh pengajian.

PERKARA WARGANEGARA
(RM)
BUKAN WARGANEGARA
(RM)
1 Pendaftaran 85.00 85.00
2 Minggu Suai Kenal 460.00 460.00
3 Aktiviti Fakulti 35.00 35.00
4 Kad Matrik 10.00 10.00
5 Alumni 50.00 50.00
6 Kebajikan 30.00 30.00
7 Lain-lain Perkhidmatan 30.00 30.00
8 Pengijazahan dan Konvokesyen* 250.00 250.00
JUMLAH A 950.00 950.00

* Dicaj pada awal pengajian dan akan dikembalikan dalam mana-mana keadaan berikut:
1) Pelajar meninggal dunia
2) Pelajar menarik diri daripada pengajian
3) Pelajar diberhentikan daripada pengajian (disebabkan tindakan tatatertib @ kegagalan dalam peperiksaan)

B)YURAN PENGAJIAN

PERKARA Perubatan dan Surgeri (MBBS) Pembedahan Pergigian (BDS)
(QM00) (QD00)
Warganegara 1,169.00 1,619.00
Bukan Warganegara 41,000.00 45,000.00

Formula Pakej : jam kredit keseluruhan pengajian bahagi jumlah semester pengajian.

Item ini akan dicaj pada setiap semester (sekiranya pelajar menginap di asrama USIM)

C)YURAN ASRAMA

PERKARA WARGANEGARA
(RM)
BUKAN WARGANEGARA
(RM)
1 Asrama 770.00 1,540.00
2 Aktiviti Kolej Kediaman 40.00 40.00
JUMLAH C
810.00 1,580.00

D)YURAN PERKHIDMATAN

Item-item ini akan dicaj pada setiap semester.

PERKARA WARGANEGARA
(RM)
BUKAN WARGANEGARA
(RM)
1 Kemudahan Peralatan 25.00 50.00
2 Perpustakaan 50.00 50.00
3 Kokurikulum dan Sukan 20.00 50.00
4 Komputer dan ICT 100.00 120.00
5 Skim Perkhidmatan Kesihatan Pelajar 50.00 100.00
6 Pengangkutan 25.00 160.00
7 Insurans 7.50 0.00
8 Makmal 50.00 100.00
9 Antarabangsa** 75.00 75.00
JUMLAH D
402.50 705.00

** Dicaj enam (6) semester sahaja berturut-turut (Semester I hingga VI pengajian) dan jumlah caj yuran tersebut,
setakat mana yang telah dicaj dan dibayar akan dikembalikan dalam mana-mana keadaan berikut:
1) Pelajar meninggal dunia
2) Pelajar menarik diri daripada pengajian
3) Pelajar diberhentikan daripada pengajian sama ada disebabkan tindakantatatertib atau kegagalan dalam peperiksaan

A)YURAN PENDAFTARAN

Bayaran sekali sahaja sepanjang tempoh pengajian.

PERKARA WARGANEGARA
(RM)
BUKAN WARGANEGARA
(RM)
1 Pendaftaran 85.00 85.00
2 Minggu Suai Kenal 460.00 460.00
3 Aktiviti Fakulti 35.00 35.00
4 Kad Matrik 10.00 10.00
5 Alumni 50.00 50.00
6 Kebajikan 30.00 30.00
7 Lain-lain Perkhidmatan 30.00 30.00
8 Pengijazahan dan Konvokesyen* 250.00 250.00
JUMLAH A 950.00 950.00

*Akan dikembalikan dalam mana-mana keadaan berikut:
1) Pelajar meninggal dunia
2) Pelajar menarik diri daripada pengajian
3) Pelajar diberhentikan daripada pengajian sama ada disebabkan tindakan tatatertib atau kegagalan dalam peperiksaan

B)YURAN PENGAJIAN

PERKARA Seni Bina Kejuruteraan
(Kejuruteraan Elektronik)
(QH00) (QI10)
Warganegara 770.00 764.00
Bukan Warganegara 3,580.00 3,819.00

Yuran ini dicaj berdasarkan bilangan jam kredit yang diambil sepanjang pengajian sebagaimana berikut:
1) Kursus Kategori Kejuruteraan : RM50.00 per jam kredit @ RM250 (BW)
2) Kursus Kategori Sains : RM40.00 per jam kredit @ RM200 (BW)
3) Kursus Kategori Sastera : RM30.00 per jam kredit @ RM150 (BW)

C)YURAN ASRAMA

Item ini akan dicaj pada setiap semester (sekiranya pelajar menginap di asrama USIM)

PERKARA WARGANEGARA
(RM)
BUKAN WARGANEGARA
(RM)
1 Asrama 770.00 1,540.00
2 Aktiviti Kolej Kediaman 40.00 40.00
JUMLAH C
810.00 1,580.00

D)YURAN PERKHIDMATAN

Item-item ini akan dicaj pada setiap semester.

PERKARA WARGANEGARA
(RM)
BUKAN WARGANEGARA
(RM)
1 Kemudahan Peralatan 25.00 50.00
2 Perpustakaan 50.00 50.00
3 Kokurikulum dan Sukan 20.00 50.00
4 Komputer dan ICT 100.00 120.00
5 Skim Perkhidmatan Kesihatan Pelajar 50.00 100.00
6 Pengangkutan 25.00 160.00
7 Insurans 7.50 0.00*
8 Makmal 50.00 100.00
9 Antarabangsa** 75.00 75.00
JUMLAH D
402.50 705.00

* Dicaj oleh EMGS (Education Malaysia Global Services)

** Dicaj enam (6) semester sahaja berturut-turut (Semester I hingga VI pengajian) dan jumlah caj yuran tersebut,
setakat mana yang telah dicaj dan dibayar akan dikembalikan dalam mana-mana keadaan berikut:
1) Pelajar meninggal dunia
2) Pelajar menarik diri daripada pengajian
3) Pelajar diberhentikan daripada pengajian sama ada disebabkan tindakantatatertib atau kegagalan dalam peperiksaan”

WARGANEGARA:

PERKARA Kategori Program (RM)
YURAN Kejuruteraan Sains dan Teknologi Sastera Kemanusiaan & Sastera Ikhtisas
Yuran Pengajian, Penginapan dan Lain-lain Pengajian * * *
Penginapan ** ** **
Skim Perkhidmatan Kesihatan Pelajar 50.00 50.00 50.00
Perpustakaan 50.00 50.00 50.00
Insurans 5.00 5.00 5.00

* Berdasarkan Yuran Pengajian Berpakej yaang telah ditetapkan.

** Caj penginapan akan dikenakan sekiranya menginap di kolej kediaman iaitu RM3.60 per hari

BUKAN WARGANEGARA

PERKARA Kategori Program (RM)
YURAN Kejuruteraan Sains dan Teknologi Sastera dan Kemanusiaan Sastera Ikhtisas
Yuran Pengajian, Penginapan dan Lain-lain Pengajian* 5,000.00 4,000.00 2,500.00 3,000.00
Penginapan ** ** ** **
Skim Perkhidmatan Kesihatan Pelajar 100.00 100.00 100.00 100.00
Perpustakaan 50.00 50.00 50.00 50.00

* Pelajar mulai kemasukan 2015/2016, yuran pengajian LI adalah mengikut yuran pakej

** Caj penginapan akan dikenakan sekiranya menginap di kolej kediaman iaitu RM4.00 per hari

PERHATIAN!

  • Yuran hendaklah dilunaskan oleh pelajar sebelum pendaftaran kursus melalui perbankan online bagi semester yang terlibat.
  • Bagi pelajar tajaan dan mendapat pinjaman, kelonggaran diberikan tertakluk kepada tarikh pembiaya membuat bayaran.
  • Kegagalan pelajar membuat bayaran yuran dalam tempoh yang ditetapkan boleh menyebabkan pelajar tidak boleh melihat keputusan peperiksaan bagi semester tersebut serta tidak dapat mendaftar pada semester berikutnya.