Senat

/Senat
Senat 2022-03-19T14:40:04+00:00

Senat Universiti adalah menjadi badan akademik bagi Universiti dan tertakluk kepada statut, kaedah-kaedah dan peraturan-peraturan, berhak mengawal dan memberikan arahan secara am mengenai pengajaran, penyelidikan, peperiksaan, pengurniaan ijazah, diploma, sijil dan kepujian akademik yang lain.

Keahlian Senat Universiti terdiri daripada Naib Canselor selaku Pengerusi, Pendaftar sebagai Setiausaha, semua Timbalan Naib Canselor, semua Dekan Fakulti dan semua ketua Kampus Cawangan, Sekolah, Pusat, Akademi dan Institusi Universiti. Selain itu, turut dilantik menjadi ahli Senat Universiti ialah profesor sepenuh masa yang dipilih oleh Profesor dan Profesor Madya sepenuh masa Universiti dan lima orang daripada Universiti yang diko-opt oleh Naib Canselor. Pendaftar, Ketua Pustakawan, Bendahari dan Penasihat Undang-Undang pula menjadi ahli ex-offocio tetapi tidak berhak mengundi dalam mesyuarat Senat. Urus Setia Mesyuarat Senat Universiti adalah Ketua Bahagian Pengurusan Akademik.

Maklumat lanjut mengenai Senat Universiti adalah seperti berikut:

Bidang Kuasa

Bidang kuasa (fungsi) Senat adalah seperti berikut:

  • Untuk menubuhkan Fakulti, Sekolah, dan Institut Akademik dan Jabatan, Unit atau Badan Fakulti, Sekolah, Akademik dan Institut;
  • Dengan keizinan Lembaga, untuk memberikan ijazah kehormat kepada orang yang telah menyumbang terhadap kemajuan atau penyebaran pengetahuan, atau yang telah memberikan perkhidmatan awam yang cemerlang;
  • Menggubal dasar dan kaedah pengajaran dan pembelajaran, peperiksaan, penyelidikan, biasiswa dan latihan di dalam, oleh atau dari Universiti;
  • Untuk memastikan standard pendidikan dalam kursus-kursus yang diadakan di dalam, oleh atau dari Universiti;
  • Untuk menentukan kebolehlaksanaan atau selainnya apa-apa cadangan yang berkaitan dengan apa-apa kurikulum atau kursus pengajian yang dijalankan atau akan dijalankan di dalam, oleh atau dari Universiti;
  • Untuk menentukan kelayakan yang dikehendaki bagi diterima masuk ke mana-mana kursus pengajian yang diadakan di dalam, oleh atau dari Universiti;
  • Untuk mengawal selia penjalanan penilaian dan peperiksaan, mengesahkan keputusan dan menentukan rayuan itu;
  • Menggubal dasar untuk melindungi kebebasan akademik dan kecemerlangan profesional; dan
  • Untuk melakukan semua perkara yang suai manfaat atau perlu bagi atau bersampingan dengan pelaksanaan fungsinya di bawah Perlembagaan ini.

Takwim

BIL. MESYUARAT TARIKH HARI MASA
Mesyuarat Senat Universiti Kali Ke – 132 Bil. 1/2022 26 Januari 2022 Rabu 9.00 Pagi – 1.00 Petang
Mesyuarat Senat Universiti Kali Ke – 133 Bil. 2/2022 23 Februari 2022 Rabu 9.00 Pagi – 1.00 Petang
Mesyuarat Senat Universiti Kali Ke – 134 Bil. 3/2022 16 Mac 2022 Rabu 9.00 Pagi – 1.00 Petang
Mesyuarat Senat Universiti Kali Ke – 135 Bil. 4/2022 27 April 2022 Rabu 9.00 Pagi – 1.00 Petang
Mesyuarat Senat Universiti Kali Ke – 136 Bil. 5/2022 25 Mei 2022 Rabu 9.00 Pagi – 1.00 Petang
Mesyuarat Senat Universiti Kali Ke – 137 Bil. 6/2022 22 Jun 2022 Rabu 9.00 Pagi – 1.00 Petang
Mesyuarat Senat Universiti Kali Ke – 138 Bil. 7/2022 27 Julai 2022 Rabu 9.00 Pagi – 1.00 Petang
Mesyuarat Senat Universiti Kali Ke – 139 Bil. 8/2022 24 Ogos 2022 Rabu 9.00 Pagi – 1.00 Petang
Mesyuarat Senat Universiti Kali Ke – 140 Bil. 9/2022 21 September 2022 Rabu 9.00 Pagi – 1.00 Petang
Mesyuarat Senat Universiti Kali Ke – 141 Bil. 10/2022 26 Oktober 2022 Rabu 9.00 Pagi – 1.00 Petang
Mesyuarat Senat Universiti Kali Ke – 142 Bil. 11/2022 16 November 2022 Rabu 9.00 Pagi – 1.00 Petang
Mesyuarat Senat Universiti Kali Ke – 143 Bil. 12/2022 21 Disember 2022 Rabu 9.00 Pagi – 1.00 Petang

PENGERUSI

Y. Bhg. Prof. Dr. Mohamed Ridza Wahiddin
Y. Bhg. Prof. Dr. Mohamed Ridza WahiddinNaib Canselor

Semua Timbalan Naib Canselor

Prof. Dr. Mohd Radhi Ibrahim
Prof. Dr. Mohd Radhi IbrahimTimbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)
Prof. Madya Dr. Mohd Rushdan Mohd Jailani
Prof. Madya Dr. Mohd Rushdan Mohd JailaniTimbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
Prof. Dr. Mohd Radhi Ibrahim
Prof. Dr. Mohd Radhi IbrahimMenjalankan Fungsi Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

Semua Dekan Fakulti dan Semua Ketua Kampus Cawangan/Sekolah/Pusat/Akademi/Institut Universiti

Prof. Madya Dr. Mohd Faizal Bin Kasmani
Prof. Madya Dr. Mohd Faizal Bin KasmaniDekan Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan
Profesor Madya Dr. Mohd Zohdi Mohd Amin
Profesor Madya Dr. Mohd Zohdi Mohd AminDekan Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah
Profesor Madya Dr. Nik Salida Suhaila Nik Salleh
Profesor Madya Dr. Nik Salida Suhaila Nik SallehDekan Fakulti Syariah dan Undang-undang
Profesor Madya Dr. Zurina Binti Kefeli@ Zulkefli
Profesor Madya Dr. Zurina Binti Kefeli@ ZulkefliDekan Fakulti Ekonomi dan Muamalat
Prof. Dr. Rosalina Binti Abdul Salam
Prof. Dr. Rosalina Binti Abdul SalamDekan Fakulti Sains dan Teknologi
Prof. Dr. Muhammad Shamsir Mohd Aris
Prof. Dr. Muhammad Shamsir Mohd ArisDekan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
Profesor Madya Dr. Zainur Rijal Abdul Razak
Profesor Madya Dr. Zainur Rijal Abdul RazakDekan Fakulti Pengajian Bahasa Utama
Dr. Ainuddin Yushar Bin Yusof
Dr. Ainuddin Yushar Bin YusofDekan Fakulti Pergigian
Profesor Madya Dr. Dr. Khairi Abdul Rahim
Profesor Madya Dr. Dr. Khairi Abdul RahimDekan Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina
Prof. Madya Dr. Norita Md Norwawi
Prof. Madya Dr. Norita Md NorwawiDekan Pusat Pengajian Siswazah
Prof. Madya Dr. Juliana Jumal
Prof. Madya Dr. Juliana JumalPengarah Pusat Tamhidi
Prof. Madya Dr. Abdul Manan Ismail
Prof. Madya Dr. Abdul Manan IsmailPengarah Pusat Pengajian Teras
Dr. Dina Imam Supaat
Dr. Dina Imam SupaatPengarah Pusat Pembangunan Kemahiran Insaniah
Prof. Dr. Adnan Mohamed Yusoff
Prof. Dr. Adnan Mohamed YusoffPengarah Institut Sains Islam
 Prof. Ts. Dr. Sharifudin Bin Md Shaarani
Prof. Ts. Dr. Sharifudin Bin Md ShaaraniPengarah Pusat Pengurusan Penyelidikan Dan Inovasi

Profesor sepenuh masa yang dipilih bagi tempoh tiga (3) tahun oleh semua Profesor dan Profesor Madya sepenuh masa Universiti

Prof. Dato’ Dr. Mustafa Mohd Hanefah
Prof. Dato’ Dr. Mustafa Mohd HanefahProfesor Fakulti Ekonomi Dan Muamalat
Prof. Dr. Mohd. Fauzi Mohd. Amin
Prof. Dr. Mohd. Fauzi Mohd. AminProfesor Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah
Prof. Dr. Mohd Yahya Mohamed Ariffin
Prof. Dr. Mohd Yahya Mohamed AriffinProfesor Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan
Prof. Ir. Dr. Hafizal Mohamad
Prof. Ir. Dr. Hafizal MohamadProfesor Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina
Prof. Dato’ Dr. Zulkipli Abd Ghani
Prof. Dato’ Dr. Zulkipli Abd GhaniProfesor Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan
Prof. Dr. Zurina Shafii
Prof. Dr. Zurina ShafiiProfesor Fakulti Ekonomi dan Muamalat
Prof. Dr. Amir Husin Mohd Nor
Prof. Dr. Amir Husin Mohd NorProfessor Fakulti Syariah dan Undang-Undang
Prof. Dato’ Dr. Muhammad Tauffik Mohd Noor
Prof. Dato’ Dr. Muhammad Tauffik Mohd NoorProfesor Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
Prof. Dr. Mohd Fadzillah Abdul Razak
Prof. Dr. Mohd Fadzillah Abdul RazakProfessor Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
Prof. Dr. Rosni Samah
Prof. Dr. Rosni SamahProfessor Fakulti Pengajian Bahasa Utama
Prof. Ts. Dr. Mohd Ikmar Nizam Mohamad Isa
Prof. Ts. Dr. Mohd Ikmar Nizam Mohamad IsaProfessor Fakulti Sains dan Teknologi
Prof. Dr. Azman Ab Rahman
Prof. Dr. Azman Ab RahmanProfessor Fakulti Syariah dan Undang-Undang
Prof. Dr. Abd. Ghafar Ismail
Prof. Dr. Abd. Ghafar IsmailProfessor Fakulti Ekonomi dan Muamalat

Tidak Lebih Daripada Lima (5) Orang Daripada Universiti Yang Hendaklah Diko-Opt Oleh Naib Canselor Selama Tiga (3) Tahun

Prof. Ts. Dr. Sharifudin Md Shaarani
Prof. Ts. Dr. Sharifudin Md ShaaraniPengarah Pusat Pengurusan Penyelidikan dan Inovasi
Prof. Madya Dr. Mahazan Abdul Mutalib @ Taib
Prof. Madya Dr. Mahazan Abdul Mutalib @ TaibPengarah Pusat Libatsama Masyarakat dan Jaringan Industri
Prof. Madya Dr. Azwani Sofia Ahmad Khiar
Prof. Madya Dr. Azwani Sofia Ahmad KhiarPengarah Pusat Jaminan Kualiti
Prof. Madya Dr. Nurkhamimi Zainuddin
Prof. Madya Dr. Nurkhamimi ZainuddinPengarah Pusat Pemasaran dan Kemasukan Pelajar
Dr. Asharaf Mohd Ramli
Dr. Asharaf Mohd RamliPengarah Pusat Islam

Ahli Ex-Officio

Dato’ Muhammad Haizuan Rozali
Dato’ Muhammad Haizuan RozaliPendaftar
Puan Siti Nurbaya Ismail
Puan Siti Nurbaya IsmailPemangku Bendahari
Pn. Nor Azzah Momin
Pn. Nor Azzah MominPemangku Ketua Pustakawan
Pn Yuhani Jamiran
Pn Yuhani JamiranPenasihat Undang-Undang
SETIAUSAHA
Cik Norlizawaty Tumin
Cik Norlizawaty TuminMenjalankan Tugas Ketua Bahagian Pengurusan Akademik

** (Berdasarkan keputusan Mesyuarat Senat Universiti Kali Ke – 81 Bil. 3/2014 yang bersidang pada 2 Julai 2014)

URUS SETIA
Puan Mazlen Mohamad
Puan Mazlen MohamadPenolong Pendaftar Bahagian Pengurusan Akademik

** (Berdasarkan keputusan Mesyuarat Senat Universiti Kali Ke – 81 Bil. 3/2014 yang bersidang pada 2 Julai 2014)

** Maklumat dikemaskini sehingga 18 Ogos 2021