Pengiktirafan Program

/Pengiktirafan Program
Pengiktirafan Program 2019-01-10T08:39:43+00:00

Senarai Program Pengajian Sarjana Muda Diakreditasikan oleh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) dan Diiktiraf oleh Jabatan Perkhidmatan Awam Malaysia (JPA)

Fakulti Syariah dan Undang-undang (FSU)

 • Sarjana Muda Syariah dan Kehakiman dengan Kepujian*
 • Sarjana Muda Fiqh dan Fatwa dengan Kepujian
 • Sarjana Muda Syariah dan Undang-Undang dengan Kepujian

Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan (FKP)

 • Sarjana Muda Da’wah dan Pengurusan Islam dengan Kepujian
 • Sarjana Muda Kaunseling dengan Kepujian
 • Sarjana Muda Komunikasi dengan Kepujian

Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah (FPQS)

 • Sarjana Muda Pengajian Quran dan Sunnah dengan Kepujian
 • Sarjana Muda Pengajian Quran dengan Multimedia dengan Kepujian
 • Sarjana Muda Pengajian Sunnah dengan Pengurusan Maklumat dengan Kepujian

Fakulti Ekonomi dan Muamalat (FEM)

 • Sarjana Muda Pentadbiran Muamalat dengan Kepujian
 • Sarjana Muda Perakaunan dengan Kepujian

Fakulti Sains dan Teknologi (FST)

 • Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Bioteknologi Makanan)
 • Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Sains Aktuari dan Pengurusan Risiko)
 • Sarjana Muda Sains Komputer dengan Kepujian (Keselamatan dan Jaminan Maklumat)
 • Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Matematik Kewangan)
 • Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Fizik Gunaan)
 • Sarjana Muda Sains dengan Kepujian (Teknologi Kimia Industri)

Fakulti Pengajian Bahasa Utama (FPBU)

 • Sarjana Muda Bahasa Arab dan Komunikasi dengan Kepujian
* Telah ditamatkan penawaran dan digantikan dengan Sarjana Muda Syariah dan Undang-Undang dengan Kepujian

Senarai Insititusi Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) yang Diiktiraf oleh Senat Universiti Sains Islam Malaysia bagi Pemohon Lepasan Diploma/Setaraf

Semua IPTS yang telah menerima perakuan akreditasi Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) dan/atau diiktiraf oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)

Senarai Matrikulasi/Pusat Asasi yang Diiktiraf oleh Senat Universiti Sains Islam Malaysia bagi Pemohon Lepasan Matrikulasi/Setaraf

 • Pusat Asasi Universiti Malaya (PASUM)
 • Pusat Asasi UiTM