PENANGGUHAN PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER I, SESI AKADEMIK 2021/2022 BAGI PROGRAM SARJANA MUDA

//PENANGGUHAN PEPERIKSAAN AKHIR SEMESTER I, SESI AKADEMIK 2021/2022 BAGI PROGRAM SARJANA MUDA

Dimaklumkan bahawa, Peperiksaan Akhir Semester I, Sesi Akademik 2021/2022 bagi program Sarjana Muda telah berlangsung mulai pada 31 Januari 2022 hingga 18 Februari 2022.

Bagi pelajar yang sakit ATAU terlibat dengan kes luar jangka seperti bencana alam ATAU lain-lain kes yang dipertimbangkan oleh Dekan fakulti pelajar, boleh membuat Penangguhan Peperiksaan dan memohon menduduki Peperiksaan Gantian seperti syarat berikut.

Notis lanjut sila KLIK LINK

2022-06-08T11:10:51+00:00