MPA

/MPA
MPA 2022-01-29T12:00:35+00:00

Mesyuarat Pengurusan Akademik(MPA) adalah menjadi medium perbincangan PTJ dibawah Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) dan PTJ berkaitan penyelarasan dan kepengurusan akademik seperti Pusat Pembangunan Kemahiran Insaniah, Pusat Teknologi Maklumat, Jabatan Pembangunan dan Pengurusan Fasiliti dan Jabatan Bendahari bagi membincangkan isu-isu pentadbiran dan hal ehwal akademik.

Maklumat lanjut mengenai MPA adalah seperti berikut:

Bidang Kuasa

Bidang kuasa (fungsi) MPA adalah seperti berikut :

  • Untuk membincangkan isu-isu berkaitan pentadbiran dan hal ehwal akademik diantara PTJ dibawah Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) dan PTJ yang berkaitan dengan penyelarasan akademik seperti Pusat Pembangunan Kemahiran Insaniah.
  • Untuk membentuk dan membincangkan dasar dan kaedah pengajaran dan pembelajaran, peperiksaan, penyelidikan (prasiswazah dan siswazah), biasiswa, program sangkutan pelajar, latihan industri dan latihan yang dijalankan didalam atau luar Universiti untuk diangkat ke Mesyuarat Senat Universiti.
  • Untuk membincangkan dasar dan kaedah pentadbiran untuk diangkat ke Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti.
  • Untuk membincangkan kaedah perlaksanaan dan tindakan berdasarkan mesyuarat di peringkat kebangsaan atau di peringkat USIM seperti Mesyuarat Jawatankuasa Timbalan-timbalan Naib Canselor/Rektor (Akademik dan Antarabangsa) IPTA dan Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti.
  • Untuk membincangkan kaedah perlaksanaan dan tindakan berkaitan hal ehwal akademik dan antarabangsa berdasarkan arahan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia dari masa ke semasa.
  • Untuk membincangkan segala perkara yang suai manfaat atau perlu bagi memperkasa pentadbiran dan hal ehwal akademik bagi PTJ dibawah Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) dan PTJ yang berkaitan dengan penyelarasan akademik seperti Pusat Pembangunan Kemahiran Insaniah.

Takwim

BIL. MESYUARAT TARIKH HARI MASA
Mesyuarat MPA Bil. 1/2022 23 Mac 2022 Rabu 9.00 Pagi – 5.00 Petang
Mesyuarat MPA Bil. 2/2022 15 Jun 2022 Rabu 9.00 Pagi – 5.00 Petang
Mesyuarat MPA Bil. 3/2022 9 November 2022 Rabu 9.00 Pagi – 5.00 Petang

PENGERUSI

Y. Bhg. Prof. Dr. Abdul Rahim Abdul Rahman
Y. Bhg. Prof. Dr. Abdul Rahim Abdul RahmanTimbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)

SETIAUSAHA

En Hammad Farhi Mohd Saudi
En Hammad Farhi Mohd SaudiKetua Bahagian Pengurusan Akademik

Ahli

Y. Bhg. Dato’ Haji Mohd Abd Rasid Mohd Fadzil
Y. Bhg. Dato’ Haji Mohd Abd Rasid Mohd FadzilBendahari
Ir Azahar Awalludin
Ir Azahar AwalludinMenjalankan Fungsi Pengarah Jabatan Pembangunan dan Pengurusan Fasiliti
Prof. Madya Dr. Mohd Faizal Bin Kasmani
Prof. Madya Dr. Mohd Faizal Bin KasmaniDekan Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan
Prof. Dr. Muhammad Mustaqim Bin Mohd.Zarif
Prof. Dr. Muhammad Mustaqim Bin Mohd.ZarifDekan Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah
Dr. Arif Fahmi Bin Md Yusof
Dr. Arif Fahmi Bin Md YusofDekan Fakulti Syariah dan Undang-Undang
Prof. Madya Dr. Muhammad Ridhwan Bin Ab. Aziz
Prof. Madya Dr. Muhammad Ridhwan Bin Ab. AzizDekan Fakulti Ekonomi dan Muamalat
Prof. Dr. Rosalina Binti Abdul Salam
Prof. Dr. Rosalina Binti Abdul SalamDekan Fakulti Sains dan Teknologi
Prof. Dr. Muhammad Shamsir Bin Mohd Aris
Prof. Dr. Muhammad Shamsir Bin Mohd ArisDekan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
Dr. Nurkhamimi Bin Zainuddin
Dr. Nurkhamimi Bin ZainuddinDekan Fakulti Pengajian Bahasa Utama
Dr. Ainuddin Yushar Bin Yusof
Dr. Ainuddin Yushar Bin YusofDekan Fakulti Pergigian
Ar. Dr. Elina Binti Mohd Husini
Ar. Dr. Elina Binti Mohd HusiniDekan Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina
Prof. Madya Dr. Amir Bin Shaharuddin
Prof. Madya Dr. Amir Bin ShaharuddinDekan Pusat Pengajian Siswazah
Pn Khadijah Chamili
Pn Khadijah ChamiliMenjalankan Tugas Pengarah Centre for Global Open Access Learning, Immersive Technology and Networks
Prof. Madya Dr. Nurlida Binti Basir
Prof. Madya Dr. Nurlida Binti BasirPengarah Pusat Jaminan Kualiti, Dasar dan Kecemerlangan Akademik
Dr. Khatijah Binti Othman
Dr. Khatijah Binti OthmanPengarah USIM A’lamiyyah
Pn Alifah Binti Hj Hamid
Pn Alifah Binti Hj HamidPengarah Pusat Tamhidi
Prof. Madya Dr. Abdul Manan Ismail
Prof. Madya Dr. Abdul Manan IsmailPengarah Pusat Pembangunan Kemahiran Insaniah
Dr. Wan Mohd Fazrul Azdi Bin Wan Razali
Dr. Wan Mohd Fazrul Azdi Bin Wan RazaliPengarah Pusat Pengajian Teras
Prof. Madya Dr. Ernie Suzana Binti Ali
Prof. Madya Dr. Ernie Suzana Binti AliKetua Jabatan Pemasaran dan Kemasukan Pelajar