MAKLUMAN PERTUKARAN LOKASI KELAS/KULIAH

//MAKLUMAN PERTUKARAN LOKASI KELAS/KULIAH

Dimaklumkan bahawa kerja-kerja pembaikan/penyelenggaraan di Dewan Kuliah Pusat 1 (DKP 1) telah selesai dilaksanakan dan boleh digunakan. Sehubungan dengan itu, kelas/kuliah bagi kursus-kursus berikut hendaklah dilaksanakan di DKP 1 mengikut jadual asal bermula pada 1 Jun 2022 (Rabu).

Notis penuh SILA KLIK

2022-06-08T11:20:05+00:00