Struktur Yuran

  

 • Perincian yuran adalah seperti berikut 

  A. YURAN PENDAFTARAN

   Bayaran sekali sahaja sepanjang tempoh pengajian.

  PERKARA WARGANEGARA
  (RM)
  BUKAN WARGANEGARA
  (RM)
  1 Pendaftaran 50.00 100.00
  2 Minggu Suai Kenal 150.00 150.00
  3 Aktiviti Fakulti dan ePanduan 35.00 35.00
  4 Kad Matrik 10.00 10.00
  5 Alumni 50.00 50.00
  6 Kebajikan 30.00 30.00
  7 Lain-lain Perkhidmatan 30.00 30.00
  8 Pengijazahan dan Konvokesyen* 250.00 250.00
   JUMLAH A 605.00 655.00

  * Dicaj pada awal pengajian dan akan dikembalikan dalam mana-mana keadaan berikut:
     1) Pelajar meninggal dunia
     2) Pelajar menarik diri daripada pengajian
     3) Pelajar diberhentikan daripada pengajian (disebabkan tindakan tatatertib @ kegagalan dalam peperiksaan)

  B. YURAN PENGAJIAN

  PERKARA Da'wah Pengurusan Islam Kaunseling Komunikasi Pengajian Akidah dan Agama Komunikasi Media Baharu
  (QI07) (QA19) (QA02) (QI13) (QP57)
  Yuran pengajian Ijazah Sarjana Muda dicaj secara berpakej 505.00 505.00 505.00 483.00 509.00
  JUMLAH B 505.00
  505.00 505.00 483.00 509.00

   Formula Pakej : jam kredit keseluruhan pengajian bahagi jumlah semester pengajian. 
   Caj yuran pengajian BUKAN WARGA adalah 5 gandaan (x5)

  C. YURAN PERKHIDMATAN

   Item-item ini akan dicaj pada setiap semester.

   PERKARA WARGANEGARA BUKAN WARGANEGARA
  1 Kemudahan Peralatan 25.00 50.00
  2 Perpustakaan 50.00 50.00
  3 Kokurikulum dan Sukan 20.00 50.00
  4 Komputer dan ICT 100.00 120.00 
  5 Skim Perkhidmatan Kesihatan Pelajar 50.00 100.00
  6 Pengangkutan 25.00 160.00
  7 Insurans 7.50 0.00*
  8 Makmal 0.00 0.00
  9 Antarabangsa** 75.00 75.00
   JUMLAH C 352.50 605.00

  * Dicaj oleh EMGS (Education Malaysia Global Services)

  ** Dicaj enam (6) semester sahaja berturut-turut dan jumlah caj yuran tersebut, setakat mana yang telah dicaj dan dibayar akan dikembalikan dalam mana-mana keadaan berikut:

     1) Pelajar meninggal dunia
     2) Pelajar menarik diri daripada pengajian
     3) Pelajar diberhentikan daripada pengajian (disebabkan tindakan tatatertib @ kegagalan dalam peperiksaan)

  D. YURAN ASRAMA

   Item ini akan dicaj pada setiap semester (sekiranya pelajar menginap di asrama USIM)

  PERKARA WARGANEGARA
  (RM)
  BUKAN WARGANEGARA
  (RM)
  1 Asrama 550.00 600.00
  2 Aktiviti Kolej Kediaman 40.00 50.00
   JUMLAH D 590.00 650.00
 • Perincian yuran adalah seperti berikut 
   

  A. YURAN PENDAFTARAN

   Bayaran sekali sahaja sepanjang tempoh pengajian.

  PERKARA WARGANEGARA
  (RM)
  BUKAN WARGANEGARA
  (RM)
  1 Pendaftaran 50.00 100.00
  2 Minggu Suai Kenal 150.00 150.00
  3 Aktiviti Fakulti dan ePanduan 35.00 35.00
  4 Kad Matrik 10.00 10.00
  5 Alumni 50.00 50.00
  6 Kebajikan 30.00 30.00
  7 Lain-lain Perkhidmatan 30.00 30.00
  8 Pengijazahan dan Konvokesyen* 250.00 250.00
   JUMLAH A 605.00 655.00

  * Dicaj pada awal pengajian dan akan dikembalikan dalam mana-mana keadaan berikut:
     1) Pelajar meninggal dunia
     2) Pelajar menarik diri daripada pengajian
     3) Pelajar diberhentikan daripada pengajian (disebabkan tindakan tatatertib @ kegagalan dalam peperiksaan)

  B. YURAN PENGAJIAN

  PERKARA Pentadbiran Muamalat Perakaunan Pemasaran
  (Perkhidmatan Kewangan)
  Pentadbiran dan Hubungan Korporat Perbankan dan Kewangan Islam
  (QP21) (QE02) (QE06) (QP49) (QE23)
  Yuran pengajian Ijazah Sarjana Muda dicaj secara berpakej 520.00 573.00 520.00 520.00 501.00
  JUMLAH B 520.00
  573.00 520.00 520.00 501.00

   Formula Pakej : jam kredit keseluruhan pengajian bahagi jumlah semester pengajian. 
   Caj yuran pengajian BUKAN WARGA adalah 5 gandaan (x5)

  C. YURAN PERKHIDMATAN

   Item-item ini akan dicaj pada setiap semester.

   PERKARA WARGANEGARA
  (RM)
  BUKAN WARGANEGARA
  (RM)
  1 Kemudahan Peralatan 25.00 50.00
  2 Perpustakaan 50.00 50.00
  3 Kokurikulum dan Sukan 20.00 50.00
  4 Komputer dan ICT 100.00 120.00 
  5 Skim Perkhidmatan Kesihatan Pelajar 50.00 100.00
  6 Pengangkutan 25.00 160.00
  7 Insurans 7.50 0.00*
  8 Makmal 0.00 0.00
  9 Antarabangsa** 75.00 75.00
   JUMLAH C 352.50 605.00

  * Dicaj oleh EMGS (Education Malaysia Global Services)

  ** Dicaj enam (6) semester sahaja berturut-turut dan jumlah caj yuran tersebut, setakat mana yang telah dicaj dan dibayar akan dikembalikan dalam mana-mana keadaan berikut:
     1) Pelajar meninggal dunia
     2) Pelajar menarik diri daripada pengajian
     3) Pelajar diberhentikan daripada pengajian (disebabkan tindakan tatatertib @ kegagalan dalam peperiksaan)

  D. YURAN ASRAMA

   Item ini akan dicaj pada setiap semester (sekiranya pelajar menginap di asrama USIM)

  PERKARA WARGANEGARA
  (RM)
  BUKAN WARGANEGARA
  (RM)
  1 Asrama 550.00 600.00
  2 Aktiviti Kolej Kediaman 40.00 50.00
   JUMLAH D 590.00 650.00

 • Perincian yuran adalah seperti berikut 
   

  A. YURAN PENDAFTARAN

   Bayaran sekali sahaja sepanjang tempoh pengajian.

  PERKARA WARGANEGARA
  (RM)
  BUKAN WARGANEGARA
  (RM)
  1 Pendaftaran 50.00 100.00
  2 Minggu Suai Kenal 150.00 150.00
  3 Aktiviti Fakulti dan ePanduan 35.00 35.00
  4 Kad Matrik 10.00 10.00
  5 Alumni 50.00 50.00
  6 Kebajikan 30.00 30.00
  7 Lain-lain Perkhidmatan 30.00 30.00
  8 Pengijazahan dan Konvokesyen* 250.00 250.00
   JUMLAH A 605.00 655.00

  * Dicaj pada awal pengajian dan akan dikembalikan dalam mana-mana keadaan berikut:
     1) Pelajar meninggal dunia
     2) Pelajar menarik diri daripada pengajian
     3) Pelajar diberhentikan daripada pengajian (disebabkan tindakan tatatertib @ kegagalan dalam peperiksaan)

  B. YURAN PENGAJIAN

  PERKARA Pengajian Quran dan Sunnah Pengajian Quran dengan Multimedia Pengajian Sunnah dengan Pengurusan Maklumat
  (QI05) (QI10) (QI11)
  Yuran pengajian Ijazah Sarjana Muda dicaj secara berpakej 494.00 573.00 546.00
  JUMLAH B 494.00
  573.00 546.00

   Formula Pakej : jam kredit keseluruhan pengajian bahagi jumlah semester. 
   Caj yuran pengajian BUKAN WARGA adalah 5 gandaan (x5)

  C. YURAN PERKHIDMATAN

   Item-item ini akan dicaj pada setiap semester.

   PERKARA WARGANEGARA
  (RM)
  BUKAN WARGANEGARA
  (RM)
  1 Kemudahan Peralatan 25.00 50.00
  2 Perpustakaan 50.00 50.00
  3 Kokurikulum dan Sukan 20.00 50.00
  4 Komputer dan ICT 100.00 120.00 
  5 Skim Perkhidmatan Kesihatan Pelajar 50.00 100.00
  6 Pengangkutan 25.00 160.00
  7 Insurans 7.50 0.00*
  8 Makmal 0.00 0.00
  9 Antarabangsa** 75.00 75.00
   JUMLAH C 352.50 605.00

  * Dicaj oleh EMGS (Education Malaysia Global Services)

  ** Dicaj enam (6) semester sahaja berturut-turut dan jumlah caj yuran tersebut, setakat mana yang telah dicaj dan dibayar akan dikembalikan dalam mana-mana keadaan berikut:
     1) Pelajar meninggal dunia
     2) Pelajar menarik diri daripada pengajian
     3) Pelajar diberhentikan daripada pengajian (disebabkan tindakan tatatertib @ kegagalan dalam peperiksaan)

  D. YURAN ASRAMA

   Item ini akan dicaj pada setiap semester (sekiranya pelajar menginap di asrama USIM)

  PERKARA WARGANEGARA
  (RM)
  BUKAN WARGANEGARA
  (RM)
  1 Asrama 550.00 600.00
  2 Aktiviti Kolej Kediaman 40.00 50.00
   JUMLAH D 590.00 650.00

 • Perincian yuran adalah seperti berikut 

  A. YURAN PENDAFTARAN

   Bayaran sekali sahaja sepanjang tempoh pengajian.

  PERKARA WARGANEGARA
  (RM)
  BUKAN WARGANEGARA
  (RM)
  1 Pendaftaran 50.00 100.00
  2 Minggu Suai Kenal 150.00 150.00
  3 Aktiviti Fakulti dan ePanduan 35.00 35.00
  4 Kad Matrik 10.00 10.00
  5 Alumni 50.00 50.00
  6 Kebajikan 30.00 30.00
  7 Lain-lain Perkhidmatan 30.00 30.00
  8 Pengijazahan dan Konvokesyen* 250.00 250.00
   JUMLAH A 605.00 655.00

  * Dicaj pada awal pengajian dan akan dikembalikan dalam mana-mana keadaan berikut:
     1) Pelajar meninggal dunia
     2) Pelajar menarik diri daripada pengajian
     3) Pelajar diberhentikan daripada pengajian (disebabkan tindakan tatatertib @ kegagalan dalam peperiksaan)

  B. YURAN PENGAJIAN

  PERKARA Syariah dan Undang-Undang Fiqh dan Fatwa
  (QL04) (QI08)
  Yuran pengajian Ijazah Sarjana Muda dicaj secara berpakej 578.00 516.00
  JUMLAH B 578.00
  516.00

   Formula Pakej : jam kredit keseluruhan pengajian bahagi jumlah semester pengajian. 
   Caj yuran pengajian BUKAN WARGA adalah 5 gandaan (x5)

  C. YURAN PERKHIDMATAN

   Item-item ini akan dicaj pada setiap semester.

   PERKARA WARGANEGARA
  (RM)
  BUKAN WARGANEGARA
  (RM)
  1 Kemudahan Peralatan 25.00 50.00
  2 Perpustakaan 50.00 50.00
  3 Kokurikulum dan Sukan 20.00 50.00
  4 Komputer dan ICT 100.00 120.00 
  5 Skim Perkhidmatan Kesihatan Pelajar 50.00 100.00
  6 Pengangkutan 25.00 160.00
  7 Insurans 7.50 0.00*
  8 Makmal 0.00 0.00
  9 Antarabangsa** 75.00 75.00
   JUMLAH C 352.50 605.00

  * Dicaj oleh EMGS (Education Malaysia Global Services)

  ** Dicaj enam (6) semester sahaja berturut-turut dan jumlah caj yuran tersebut, setakat mana yang telah dicaj dan dibayar akan dikembalikan dalam mana-mana keadaan berikut:
     1) Pelajar meninggal dunia
     2) Pelajar menarik diri daripada pengajian
     3) Pelajar diberhentikan daripada pengajian (disebabkan tindakan tatatertib @ kegagalan dalam peperiksaan)

  D. YURAN ASRAMA

   Item ini akan dicaj pada setiap semester (sekiranya pelajar menginap di asrama USIM)

  PERKARA WARGANEGARA
  (RM)
  BUKAN WARGANEGARA
  (RM)
  1 Asrama 550.00 600.00
  2 Aktiviti Kolej Kediaman 40.00 50.00
   JUMLAH D 590.00 650.00

 • Perincian yuran adalah seperti berikut 

  A. YURAN PENDAFTARAN

   Bayaran sekali sahaja sepanjang tempoh pengajian.

  PERKARA WARGANEGARA
  (RM)
  BUKAN WARGANEGARA
  (RM)
  1 Pendaftaran 50.00 100.00
  2 Minggu Suai Kenal 150.00 150.00
  3 Aktiviti Fakulti dan ePanduan 35.00 35.00
  4 Kad Matrik 10.00 10.00
  5 Alumni 50.00 50.00
  6 Kebajikan 30.00 30.00
  7 Lain-lain Perkhidmatan 30.00 30.00
  8 Pengijazahan dan Konvokesyen* 250.00 250.00
   JUMLAH A 605.00 655.00

  * Dicaj pada awal pengajian dan akan dikembalikan dalam mana-mana keadaan berikut:
     1) Pelajar meninggal dunia
     2) Pelajar menarik diri daripada pengajian
     3) Pelajar diberhentikan daripada pengajian (disebabkan tindakan tatatertib @ kegagalan dalam peperiksaan)

  B. YURAN PENGAJIAN

  PERKARA Bahasa Arab Komunikasi Pendidikan (Pendidikan Islam)
  (QB05) (QT35)
  Yuran pengajian Ijazah Sarjana Muda dicaj secara berpakej 561.00 528.00
  JUMLAH B 561.00
  528.00

   Formula Pakej : jam kredit keseluruhan pengajian bahagi jumlah semester pengajian. 
   Caj yuran pengajian BUKAN WARGA adalah 5 gandaan (x5)

  C. YURAN PERKHIDMATAN

   Item-item ini akan dicaj pada setiap semester.

   PERKARA WARGANEGARA
  (RM)
  BUKAN WARGANEGARA
  (RM)
  1 Kemudahan Peralatan 25.00 50.00
  2 Perpustakaan 50.00 50.00
  3 Kokurikulum dan Sukan 20.00 50.00
  4 Komputer dan ICT 100.00 120.00 
  5 Skim Perkhidmatan Kesihatan Pelajar 50.00 100.00
  6 Pengangkutan 25.00 160.00
  7 Insurans 7.50 0.00*
  8 Makmal 0.00 0.00
  9 Antarabangsa** 75.00 75.00
   JUMLAH C 352.50 605.00

  * Dicaj oleh EMGS (Education Malaysia Global Services)

  ** Dicaj enam (6) semester sahaja berturut-turut dan jumlah caj yuran tersebut, setakat mana yang telah dicaj dan dibayar akan dikembalikan dalam mana-mana keadaan berikut:
     1) Pelajar meninggal dunia
     2) Pelajar menarik diri daripada pengajian
     3) Pelajar diberhentikan daripada pengajian (disebabkan tindakan tatatertib @ kegagalan dalam peperiksaan)

  D. YURAN ASRAMA

   Item ini akan dicaj pada setiap semester (sekiranya pelajar menginap di asrama USIM)

  PERKARA WARGANEGARA
  (RM)
  BUKAN WARGANEGARA
  (RM)
  1 Asrama 550.00 600.00
  2 Aktiviti Kolej Kediaman 40.00 50.00
   JUMLAH D 590.00 650.00

 • Perincian yuran adalah seperti berikut 

  A. YURAN PENDAFTARAN

   Bayaran sekali sahaja sepanjang tempoh pengajian.

  PERKARA WARGANEGARA
  (RM)
  BUKAN WARGANEGARA
  (RM)
  1 Pendaftaran 50.00 100.00
  2 Minggu Suai Kenal 150.00 150.00
  3 Aktiviti Fakulti dan ePanduan 35.00 35.00
  4 Kad Matrik 10.00 10.00
  5 Alumni 50.00 50.00
  6 Kebajikan 30.00 30.00
  7 Lain-lain Perkhidmatan 30.00 30.00
  8 Pengijazahan dan Konvokesyen* 250.00 250.00
   JUMLAH A 605.00 655.00

  * Dicaj pada awal pengajian dan akan dikembalikan dalam mana-mana keadaan berikut:
     1) Pelajar meninggal dunia
     2) Pelajar menarik diri daripada pengajian
     3) Pelajar diberhentikan daripada pengajian (disebabkan tindakan tatatertib @ kegagalan dalam peperiksaan)

  B. YURAN PENGAJIAN

  PERKARA Bioteknologi Makanan Sains Aktuari & Pengurusan Risiko Sains Komputer
  (Keselamatan & Jaminan Maklumat)
  Matematik Kewangan Fizik Gunaan Teknologi Kimia Industri
  (QG07) (QS10) (QC13) (QS43) (QG00) (QS21)
  Yuran pengajian Ijazah Sarjana Muda dicaj secara berpakej 595.00 605.00 605.00 603.00 605.00 583.00
  JUMLAH B 595.00
  605.00 605.00 603.00 605.00 583.00

   Formula Pakej : jam kredit keseluruhan pengajian bahagi jumlah semester pengajian. 
   Caj yuran pengajian BUKAN WARGA adalah 5 gandaan (x5)

  C. YURAN PERKHIDMATAN

   Item-item ini akan dicaj pada setiap semester.

   PERKARA WARGANEGARA
  (RM)
  BUKAN WARGANEGARA
  (RM)
  1 Kemudahan Peralatan 25.00 50.00
  2 Perpustakaan 50.00 50.00
  3 Kokurikulum dan Sukan 20.00 50.00
  4 Komputer dan ICT 100.00 120.00 
  5 Skim Perkhidmatan Kesihatan Pelajar 50.00 100.00
  6 Pengangkutan 25.00 160.00
  7 Insurans 7.50 0.00*
  8 Makmal** 50.00 100.00
  9 Antarabangsa*** 75.00 75.00
   JUMLAH C 402.50 705.00

  *     Dicaj oleh EMGS (Education Malaysia Global Services)
  **   Pengecualian yuran makmal bagi program QS10, QC13 & QS43
  *** Dicaj enam (6) semester sahaja berturut-turut dan jumlah caj yuran tersebut, setakat mana yang telah dicaj dan dibayar akan dikembalikan dalam mana-mana keadaan berikut:

     1) Pelajar meninggal dunia
     2) Pelajar menarik diri daripada pengajian
     3) Pelajar diberhentikan daripada pengajian (disebabkan tindakan tatatertib @ kegagalan dalam peperiksaan)

  D. YURAN ASRAMA

   Item ini akan dicaj pada setiap semester (sekiranya pelajar menginap di asrama USIM)

  PERKARA WARGANEGARA
  (RM)
  BUKAN WARGANEGARA
  (RM)
  1 Asrama 550.00 600.00
  2 Aktiviti Kolej Kediaman 40.00 50.00
   JUMLAH D 590.00 650.00

 • Perincian yuran adalah seperti berikut 

  A. YURAN PENDAFTARAN

   Bayaran sekali sahaja sepanjang tempoh pengajian.

  PERKARA WARGANEGARA
  (RM)
  1 Pendaftaran 50.00
  2 Minggu Suai Kenal 150.00
  3 Aktiviti Fakulti dan ePanduan 35.00
  4 Kad Matrik 10.00
  5 Alumni 50.00
  6 Kebajikan 30.00
  7 Lain-lain Perkhidmatan 30.00
  8 Pengijazahan dan Konvokesyen* 250.00
   JUMLAH A 605.00

  * Dicaj pada awal pengajian dan akan dikembalikan dalam mana-mana keadaan berikut:
     1) Pelajar meninggal dunia
     2) Pelajar menarik diri daripada pengajian
     3) Pelajar diberhentikan daripada pengajian (disebabkan tindakan tatatertib @ kegagalan dalam peperiksaan)

  B. YURAN PENGAJIAN

  PERKARA Perubatan dan Surgeri (MBBS) Pembedahan Pergigian (BDS)
  (QM00) (QD00)
  Yuran pengajian Ijazah Sarjana Muda dicaj secara berpakej 1,169.00 1,619.00
  JUMLAH B 1,169.00
  1,619.00

   Formula Pakej : jam kredit keseluruhan pengajian bahagi jumlah semester pengajian. 

  C. YURAN PERKHIDMATAN

   Item-item ini akan dicaj pada setiap semester.

   PERKARA WARGANEGARA
  (RM)
  1 Kemudahan Peralatan 25.00
  2 Perpustakaan 50.00
  3 Kokurikulum dan Sukan 20.00
  4 Komputer dan ICT 100.00
  5 Skim Perkhidmatan Kesihatan Pelajar 50.00
  6 Pengangkutan 25.00
  7 Insurans 7.50
  8 Makmal 50.00
  9 Antarabangsa* 75.00
   JUMLAH C 402.50

  Dicaj enam (6) semester sahaja berturut-turut dan jumlah caj yuran tersebut, setakat mana yang telah dicaj dan dibayar akan dikembalikan dalam mana-mana keadaan berikut:

     1) Pelajar meninggal dunia
     2) Pelajar menarik diri daripada pengajian
     3) Pelajar diberhentikan daripada pengajian (disebabkan tindakan tatatertib @ kegagalan dalam peperiksaan)

  D. YURAN ASRAMA

   Item ini akan dicaj pada setiap semester (sekiranya pelajar menginap di asrama USIM)

  PERKARA WARGANEGARA
  (RM)
  1 Asrama 550.00
  2 Aktiviti Kolej Kediaman 40.00
   JUMLAH D 590.00
 • Perincian yuran adalah seperti berikut 

  A. YURAN PENDAFTARAN

   Bayaran sekali sahaja sepanjang tempoh pengajian.

  PERKARA WARGANEGARA
  (RM)
  BUKAN WARGANEGARA
  (RM)
  1 Pendaftaran 50.00 100.00
  2 Minggu Suai Kenal 150.00 150.00
  3 Aktiviti Fakulti dan ePanduan 35.00 35.00
  4 Kad Matrik 10.00 10.00
  5 Alumni 50.00 50.00
  6 Kebajikan 30.00 30.00
  7 Lain-lain Perkhidmatan 30.00 30.00
  8 Pengijazahan dan Konvokesyen* 250.00 250.00
   JUMLAH A 605.00 655.00

  * Dicaj pada awal pengajian dan akan dikembalikan dalam mana-mana keadaan berikut:
     1) Pelajar meninggal dunia
     2) Pelajar menarik diri daripada pengajian
     3) Pelajar diberhentikan daripada pengajian (disebabkan tindakan tatatertib @ kegagalan dalam peperiksaan)

  B. YURAN PENGAJIAN

  PERKARA Seni Bina Kejuruteraan
  (Kejuruteraan Elektronik)
  (QH00) (QI10)
  Yuran pengajian Ijazah Sarjana Muda dicaj secara berpakej 753.00 729.00
  JUMLAH B 753.00
  729.00

   Formula Pakej : jam kredit keseluruhan pengajian bahagi jumlah semester pengajian. 
   Caj yuran pengajian BUKAN WARGA adalah 5 gandaan (x5)

  C. YURAN PERKHIDMATAN

   Item-item ini akan dicaj pada setiap semester.

   PERKARA WARGANEGARA
  (RM)
  BUKAN WARGANEGARA
  (RM)
  1 Kemudahan Peralatan 25.00 50.00
  2 Perpustakaan 50.00 50.00
  3 Kokurikulum dan Sukan 20.00 50.00
  4 Komputer dan ICT 100.00 120.00 
  5 Skim Perkhidmatan Kesihatan Pelajar 50.00 100.00
  6 Pengangkutan 25.00 160.00
  7 Insurans 7.50 0.00*
  8 Makmal 50.00 100.00
  9 Antarabangsa** 75.00 75.00
   JUMLAH C 402.50 705.00

  * Dicaj oleh EMGS (Education Malaysia Global Services)

  ** Dicaj enam (6) semester sahaja berturut-turut dan jumlah caj yuran tersebut, setakat mana yang telah dicaj dan dibayar akan dikembalikan dalam mana-mana keadaan berikut:
     1) Pelajar meninggal dunia
     2) Pelajar menarik diri daripada pengajian
     3) Pelajar diberhentikan daripada pengajian (disebabkan tindakan tatatertib @ kegagalan dalam peperiksaan)

  D. YURAN ASRAMA

   Item ini akan dicaj pada setiap semester (sekiranya pelajar menginap di asrama USIM)

  PERKARA WARGANEGARA
  (RM)
  BUKAN WARGANEGARA
  (RM)
  1 Asrama 550.00 600.00
  2 Aktiviti Kolej Kediaman 40.00 50.00
   JUMLAH D 590.00 650.00

 • WARGANEGARA:

  PERKARA Kategori Program (RM)
  YURAN Kejuruteraan Sains dan Teknologi Sastera Kemanusiaan & Sastera Ikhtisas
  Yuran Pengajian, Penginapan dan Lain-lain Pengajian * * *
  Penginapan ** ** **
  Skim Perkhidmatan Kesihatan Pelajar 50.00 50.00 50.00
  Perpustakaan 50.00 50.00 50.00
  Insurans 5.00 5.00 5.00

  * Berdasarkan Yuran Pengajian Berpakej yaang telah ditetapkan.

  ** Caj penginapan akan dikenakan sekiranya menginap di kolej kediaman iaitu RM3.60 per hari  BUKAN WARGANEGARA

  PERKARA Kategori Program (RM)
  YURAN Kejuruteraan Sains dan Teknologi Sastera dan Kemanusiaan Sastera Ikhtisas
  Yuran Pengajian, Penginapan dan Lain-lain Pengajian* 5,000.00 4,000.00 2,500.00 3,000.00
  Penginapan ** ** ** **
  Skim Perkhidmatan Kesihatan Pelajar 100.00 100.00 100.00 100.00
  Perpustakaan 50.00 50.00 50.00 50.00
  * Pelajar mulai kemasukan 2015/2016, yuran pengajian LI adalah mengikut yuran pakej

  ** Caj penginapan akan dikenakan sekiranya menginap di kolej kediaman iaitu RM4.00 per hari

   PERHATIAN!

 • Yuran hendaklah dilunaskan oleh pelajar sebelum pendaftaran kursus melalui perbankan online bagi semester yang terlibat.
 • Bagi pelajar tajaan dan mendapat pinjaman, kelonggaran diberikan tertakluk kepada tarikh pembiaya membuat bayaran.
 • Kegagalan pelajar membuat bayaran yuran dalam tempoh yang ditetapkan boleh menyebabkan pelajar tidak boleh melihat keputusan peperiksaan bagi semester tersebut serta tidak dapat mendaftar pada semester berikutnya.

 

Hubungi Kami Informasi Web
Bahagian Pengurusan Akademik
Universiti Sains Islam Malaysia
Aras 2, Bangunan Canselori
Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri Sembilan, MALAYSIA

Tel: +606-798 8000, Faks: +606-798 8334, 
Emel: bpa[at]usim.edu.my

Pertanyaan / Maklum Balas: http://helpdesk.usim.edu.my
USIM tidak bertanggung jawab atas segala kerugian/kerosakan yang disebabkan oleh data yang diperolehi dari laman portal ini.

Penafian | Dasar Privasi | Dasar Keselamatan | Notis Hakcipta

Paparan terbaik: Firefox 30 / IE 8 dengan resolusi 1280 x 800
Tarikh Akhir Kemaskini: 2/1/2018

Hakcipta © Universiti Sains Islam Malaysia