Senat Universiti

/Senat Universiti
Senat Universiti 2020-03-12T14:57:41+00:00

Senat Universiti adalah menjadi badan akademik bagi Universiti dan tertakluk kepada statut, kaedah-kaedah dan peraturan-peraturan, berhak mengawal dan memberikan arahan secara am mengenai pengajaran, penyelidikan, peperiksaan, pengurniaan ijazah, diploma, sijil dan kepujian akademik yang lain.

Keahlian Senat Universiti terdiri daripada Naib Canselor selaku Pengerusi, Pendaftar sebagai Setiausaha, semua Timbalan Naib Canselor, semua Dekan Fakulti dan semua ketua Kampus Cawangan, Sekolah, Pusat, Akademi dan Institusi Universiti. Selain itu, turut dilantik menjadi ahli Senat Universiti ialah profesor sepenuh masa yang dipilih oleh Profesor dan Profesor Madya sepenuh masa Universiti dan lima orang daripada Universiti yang diko-opt oleh Naib Canselor. Pendaftar, Ketua Pustakawan, Bendahari dan Penasihat Undang-Undang pula menjadi ahli ex-offocio tetapi tidak berhak mengundi dalam mesyuarat Senat. Urus Setia Mesyuarat Senat Universiti adalah Ketua Bahagian Pengurusan Akademik.

Maklumat lanjut mengenai Senat Universiti adalah seperti berikut:

Bidang Kuasa

Bidang kuasa (fungsi) Senat adalah seperti berikut:

  • Untuk menubuhkan Fakulti, Sekolah, dan Institut Akademik dan Jabatan, Unit atau Badan Fakulti, Sekolah, Akademik dan Institut;
  • Dengan keizinan Lembaga, untuk memberikan ijazah kehormat kepada orang yang telah menyumbang terhadap kemajuan atau penyebaran pengetahuan, atau yang telah memberikan perkhidmatan awam yang cemerlang;
  • Menggubal dasar dan kaedah pengajaran dan pembelajaran, peperiksaan, penyelidikan, biasiswa dan latihan di dalam, oleh atau dari Universiti;
  • Untuk memastikan standard pendidikan dalam kursus-kursus yang diadakan di dalam, oleh atau dari Universiti;
  • Untuk menentukan kebolehlaksanaan atau selainnya apa-apa cadangan yang berkaitan dengan apa-apa kurikulum atau kursus pengajian yang dijalankan atau akan dijalankan di dalam, oleh atau dari Universiti;
  • Untuk menentukan kelayakan yang dikehendaki bagi diterima masuk ke mana-mana kursus pengajian yang diadakan di dalam, oleh atau dari Universiti;
  • Untuk mengawal selia penjalanan penilaian dan peperiksaan, mengesahkan keputusan dan menentukan rayuan itu;
  • Menggubal dasar untuk melindungi kebebasan akademik dan kecemerlangan profesional; dan
  • Untuk melakukan semua perkara yang suai manfaat atau perlu bagi atau bersampingan dengan pelaksanaan fungsinya di bawah Perlembagaan ini.

Takwim

BIL. MESYUARAT TARIKH HARI MASA
Mesyuarat Senat Universiti Kali Ke – 109
Bil. 1/2019
13 Februari 2019 Rabu 9.00 Pagi – 5.00 Petang
Mesyuarat Senat Universiti Kali Ke – 110
Bil. 2/2019
10 April 2019 Rabu 9.00 Pagi – 5.00 Petang
Mesyuarat Senat Universiti Kali Ke – 111
Bil. 3/2019
19 Jun 2019 Rabu 9.00 Pagi – 5.00 Petang
Mesyuarat Senat Universiti Kali Ke – 112
Bil. 4/2019
14 Ogos 2019 Rabu 9.00 Pagi – 5.00 Petang
Mesyuarat Senat Universiti Kali Ke – 113
Bil. 5/2019
9 Oktober 2019 Rabu 9.00 Pagi – 5.00 Petang
Mesyuarat Senat Universiti Kali Ke – 114 Bil. 6/2019 4 Disember 2019 Rabu 9.00 Pagi – 5.00 Petang

PENGERUSI

Y. Bhg. Prof. Dr. Mohamed Ridza Wahiddin
Y. Bhg. Prof. Dr. Mohamed Ridza WahiddinNaib Canselor

Semua Timbalan Naib Canselor

Prof. Dr. Abdul Rahim Abdul Rahman
Prof. Dr. Abdul Rahim Abdul RahmanTimbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)
Prof. Madya Dr. Mohd Rushdan Mohd Jailani
Prof. Madya Dr. Mohd Rushdan Mohd JailaniTimbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
Prof. Dr. Mohammad Hamiruce Marhaban
Prof. Dr. Mohammad Hamiruce MarhabanTimbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

Semua Dekan Fakulti dan Semua Ketua Kampus Cawangan/Sekolah/Pusat/Akademi/Institut Universiti

Prof. Madya Dr. Mohd Faizal Bin Kasmani
Prof. Madya Dr. Mohd Faizal Bin KasmaniDekan Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan
Prof. Dr. Muhammad Mustaqim Bin Mohd.Zarif
Prof. Dr. Muhammad Mustaqim Bin Mohd.ZarifDekan Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah
Dr. Arif Fahmi Bin Md Yusof
Dr. Arif Fahmi Bin Md YusofDekan Fakulti Syariah dan Undang-undang
Prof. Madya Dr. Muhammad Ridhwan Bin Ab. Aziz
Prof. Madya Dr. Muhammad Ridhwan Bin Ab. AzizDekan Fakulti Ekonomi dan Muamalat
Prof. Dr. Rosalina Binti Abdul Salam
Prof. Dr. Rosalina Binti Abdul SalamDekan Fakulti Sains dan Teknologi
Prof. Dr. Muhammad Shamsir Mohd Aris
Prof. Dr. Muhammad Shamsir Mohd ArisDekan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
Dr. Nurkhamimi Bin Zainuddin
Dr. Nurkhamimi Bin ZainuddinDekan Fakulti Pengajian Bahasa Utama
Dr. Ainuddin Yushar Bin Yusof
Dr. Ainuddin Yushar Bin YusofDekan Fakulti Pergigian
Ar. Dr. Elina Binti Mohd Husini
Ar. Dr. Elina Binti Mohd HusiniDekan Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina
Prof. Madya Dr. Amir Bin Shaharuddin
Prof. Madya Dr. Amir Bin ShaharuddinDekan Pusat Pengajian Siswazah
Pn Alifah Binti Hj Hamid
Pn Alifah Binti Hj HamidPengarah Pusat Tamhidi
Dr. Wan Mohd Fazrul Azdi Bin Wan Razali
Dr. Wan Mohd Fazrul Azdi Bin Wan RazaliPengarah Pusat Pengajian Teras
Prof. Madya Dr. Abdul Manan Ismail
Prof. Madya Dr. Abdul Manan IsmailPengarah Pusat Pembangunan Kemahiran Insaniah
Dr. Mohd Azman Bin Hashim @ Ismail
Dr. Mohd Azman Bin Hashim @ IsmailPengarah Institut Sains Islam
Prof. Madya Dr. Mahazan Bin Abdul Mutalib @ Taib
Prof. Madya Dr. Mahazan Bin Abdul Mutalib @ TaibPengarah Pusat Pengurusan Penyelidikan Dan Inovasi

Profesor sepenuh masa yang dipilih bagi tempoh tiga (3) tahun oleh semua Profesor dan Profesor Madya sepenuh masa Universiti

Prof. Emeritus Dato’ Dr. Nik Mohd Nasri Nik Ismail
Prof. Emeritus Dato’ Dr. Nik Mohd Nasri Nik IsmailProfesor Perubatan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
Prof. Dr. Abdul Samat Musa
Prof. Dr. Abdul Samat MusaProfesor Fakulti Syariah dan Undang-Undang
Prof. Dato’ Dr Mahmud Mohd Nor
Prof. Dato’ Dr Mahmud Mohd NorProfesor Perubatan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
Prof. Dr. Bachok M. Taib
Prof. Dr. Bachok M. TaibProfesor Fakulti Sains dan Teknologi
Prof. Emeritus Dato’ Dr. Wan Mohamad Nasir Wan Othman
Prof. Emeritus Dato’ Dr. Wan Mohamad Nasir Wan OthmanProfessor Fakulti Pergigian
Prof. Dato’ Dr. Mustafa Mohd Hanefah
Prof. Dato’ Dr. Mustafa Mohd HanefahProfesor Fakulti Ekonomi Dan Muamalat
Prof. Emeritus. Dr. Jalani bin Sukaimi
Prof. Emeritus. Dr. Jalani bin SukaimiProfessor Fakulti Sains dan Teknologi
Prof. Dr. Amir Husin Mohd Nor
Prof. Dr. Amir Husin Mohd NorProfessor Fakulti Syariah dan Undang-Undang
Prof. Dr. Haslee Sharil Lim Abdullah
Prof. Dr. Haslee Sharil Lim AbdullahProfessor Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan
Prof. Dr. Mohd Fadzillah Abdul Razak
Prof. Dr. Mohd Fadzillah Abdul RazakProfessor Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan

Tidak Lebih Daripada Lima (5) Orang Daripada Universiti Yang Hendaklah Diko-Opt Oleh Naib Canselor Selama Tiga (3) Tahun

Prof. Madya Dr. Rafidah Hanim Binti Mokhtar
Prof. Madya Dr. Rafidah Hanim Binti MokhtarPengarah Pusat Inovasi, Jaringan Industri dan Masyarakat
Prof. Madya Dr. Nurlida Binti Basir
Prof. Madya Dr. Nurlida Binti BasirPengarah Pusat Jaminan Kualiti, Dasar Dan Kecemerlangan Akademik
Prof. Madya Dr. Zainur Rijal Abdul Razak
Prof. Madya Dr. Zainur Rijal Abdul RazakPengarah Pusat Pemasaran dan Kemasukan Pelajar
En. Mohammad Aizuddin Abdul Aziz
En. Mohammad Aizuddin Abdul AzizPengarah Pusat Islam

Ahli Ex-Officio

Dato’ Muhammad Haizuan Rozali
Dato’ Muhammad Haizuan RozaliPendaftar
Dato’ Haji Mohd Abd Rasid Mohd Fadzil
Dato’ Haji Mohd Abd Rasid Mohd FadzilBendahari
Pn. Nor Azzah Momin
Pn. Nor Azzah MominPemangku Ketua Pustakawan
Pn Yuhani Jamiran
Pn Yuhani JamiranPenasihat Undang-Undang
SETIAUSAHA
Cik Norlizawaty Tumin
Cik Norlizawaty TuminMenjalankan Tugas Ketua Bahagian Pengurusan Akademik

** (Berdasarkan keputusan Mesyuarat Senat Universiti Kali Ke – 81 Bil. 3/2014 yang bersidang pada 2 Julai 2014)

URUS SETIA
Pn Fadzlina Azahari
Pn Fadzlina AzahariPenolong Pendaftar Bahagian Pengurusan Akademik

** (Berdasarkan keputusan Mesyuarat Senat Universiti Kali Ke – 81 Bil. 3/2014 yang bersidang pada 2 Julai 2014)

** Maklumat dikemaskini sehingga 24 Januari 2019