Senat Universiti

/Senat Universiti
Senat Universiti 2021-08-18T20:06:54+00:00

Senat Universiti adalah menjadi badan akademik bagi Universiti dan tertakluk kepada statut, kaedah-kaedah dan peraturan-peraturan, berhak mengawal dan memberikan arahan secara am mengenai pengajaran, penyelidikan, peperiksaan, pengurniaan ijazah, diploma, sijil dan kepujian akademik yang lain.

Keahlian Senat Universiti terdiri daripada Naib Canselor selaku Pengerusi, Pendaftar sebagai Setiausaha, semua Timbalan Naib Canselor, semua Dekan Fakulti dan semua ketua Kampus Cawangan, Sekolah, Pusat, Akademi dan Institusi Universiti. Selain itu, turut dilantik menjadi ahli Senat Universiti ialah profesor sepenuh masa yang dipilih oleh Profesor dan Profesor Madya sepenuh masa Universiti dan lima orang daripada Universiti yang diko-opt oleh Naib Canselor. Pendaftar, Ketua Pustakawan, Bendahari dan Penasihat Undang-Undang pula menjadi ahli ex-offocio tetapi tidak berhak mengundi dalam mesyuarat Senat. Urus Setia Mesyuarat Senat Universiti adalah Ketua Bahagian Pengurusan Akademik.

Maklumat lanjut mengenai Senat Universiti adalah seperti berikut:

Bidang Kuasa

Bidang kuasa (fungsi) Senat adalah seperti berikut:

  • Untuk menubuhkan Fakulti, Sekolah, dan Institut Akademik dan Jabatan, Unit atau Badan Fakulti, Sekolah, Akademik dan Institut;
  • Dengan keizinan Lembaga, untuk memberikan ijazah kehormat kepada orang yang telah menyumbang terhadap kemajuan atau penyebaran pengetahuan, atau yang telah memberikan perkhidmatan awam yang cemerlang;
  • Menggubal dasar dan kaedah pengajaran dan pembelajaran, peperiksaan, penyelidikan, biasiswa dan latihan di dalam, oleh atau dari Universiti;
  • Untuk memastikan standard pendidikan dalam kursus-kursus yang diadakan di dalam, oleh atau dari Universiti;
  • Untuk menentukan kebolehlaksanaan atau selainnya apa-apa cadangan yang berkaitan dengan apa-apa kurikulum atau kursus pengajian yang dijalankan atau akan dijalankan di dalam, oleh atau dari Universiti;
  • Untuk menentukan kelayakan yang dikehendaki bagi diterima masuk ke mana-mana kursus pengajian yang diadakan di dalam, oleh atau dari Universiti;
  • Untuk mengawal selia penjalanan penilaian dan peperiksaan, mengesahkan keputusan dan menentukan rayuan itu;
  • Menggubal dasar untuk melindungi kebebasan akademik dan kecemerlangan profesional; dan
  • Untuk melakukan semua perkara yang suai manfaat atau perlu bagi atau bersampingan dengan pelaksanaan fungsinya di bawah Perlembagaan ini.

Takwim

BIL. MESYUARAT TARIKH HARI MASA
Mesyuarat Senat Universiti Kali Ke – 120 Bil. 1/2021 27 Januari 2021 Rabu 9.00 Pagi – 1.00 Petang
Mesyuarat Senat Universiti Kali Ke – 121 Bil. 2/2021 17 Februari 2021 Rabu 9.00 Pagi – 1.00 Petang
Mesyuarat Senat Universiti Kali Ke – 122 Bil. 3/2021 24 Mac 2021 Rabu 9.00 Pagi – 1.00 Petang
Mesyuarat Senat Universiti Kali Ke – 123 Bil. 4/2020 28 April 2021 Rabu 9.00 Pagi – 1.00 Petang
Mesyuarat Senat Universiti Kali Ke – 124 Bil. 5/2020 27 Mei 2021 Khamis** 9.00 Pagi – 1.00 Petang
Mesyuarat Senat Universiti Kali Ke – 125 Bil. 6/2020 23 Jun 2021 Rabu 9.00 Pagi – 1.00 Petang
Mesyuarat Senat Universiti Kali Ke – 126 Bil. 7/2020 28 Julai 2021 Rabu 9.00 Pagi – 1.00 Petang
Mesyuarat Senat Universiti Kali Ke – 127 Bil. 8/2020 25 Ogos 2021 Rabu 9.00 Pagi – 1.00 Petang
Mesyuarat Senat Universiti Kali Ke – 128 Bil. 9/2020 15 September 2021 Rabu 9.00 Pagi – 1.00 Petang
Mesyuarat Senat Universiti Kali Ke – 129 Bil. 10/2020 20 Oktober 2021 Rabu 9.00 Pagi – 1.00 Petang
Mesyuarat Senat Universiti Kali Ke – 130 Bil. 11/2020 17 November 2021 Rabu 9.00 Pagi – 1.00 Petang
Mesyuarat Senat Universiti Kali Ke – 131 Bil. 12/2020 15 Disember 2021 Rabu 9.00 Pagi – 1.00 Petang

PENGERUSI

Y. Bhg. Prof. Dr. Mohamed Ridza Wahiddin
Y. Bhg. Prof. Dr. Mohamed Ridza WahiddinNaib Canselor

Semua Timbalan Naib Canselor

Prof. Dr. Mohd Radhi Ibrahim
Prof. Dr. Mohd Radhi IbrahimTimbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)
Prof. Madya Dr. Mohd Rushdan Mohd Jailani
Prof. Madya Dr. Mohd Rushdan Mohd JailaniTimbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
Prof. Dr. Mohammad Hamiruce Marhaban
Prof. Dr. Mohammad Hamiruce MarhabanTimbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)

Semua Dekan Fakulti dan Semua Ketua Kampus Cawangan/Sekolah/Pusat/Akademi/Institut Universiti

Prof. Madya Dr. Mohd Faizal Bin Kasmani
Prof. Madya Dr. Mohd Faizal Bin KasmaniDekan Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan
Prof. Dr. Muhammad Mustaqim Bin Mohd.Zarif
Prof. Dr. Muhammad Mustaqim Bin Mohd.ZarifDekan Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah
Dr. Norfadhilah Mohamad Ali
Dr. Norfadhilah Mohamad AliDekan Fakulti Syariah dan Undang-undang
Prof. Madya Dr. Muhammad Ridhwan Bin Ab. Aziz
Prof. Madya Dr. Muhammad Ridhwan Bin Ab. AzizDekan Fakulti Ekonomi dan Muamalat
Prof. Dr. Rosalina Binti Abdul Salam
Prof. Dr. Rosalina Binti Abdul SalamDekan Fakulti Sains dan Teknologi
Prof. Dr. Muhammad Shamsir Mohd Aris
Prof. Dr. Muhammad Shamsir Mohd ArisDekan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
Dr. Nurkhamimi Bin Zainuddin
Dr. Nurkhamimi Bin ZainuddinDekan Fakulti Pengajian Bahasa Utama
Dr. Ainuddin Yushar Bin Yusof
Dr. Ainuddin Yushar Bin YusofDekan Fakulti Pergigian
Ar. Dr. Elina Binti Mohd Husini
Ar. Dr. Elina Binti Mohd HusiniDekan Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina
Prof. Madya Dr. Azni Haslizan Ab Halim
Prof. Madya Dr. Azni Haslizan Ab HalimDekan Pusat Pengajian Siswazah
Pn Alifah Binti Hj Hamid
Pn Alifah Binti Hj HamidPengarah Pusat Tamhidi
Dr. Wan Mohd Fazrul Azdi Bin Wan Razali
Dr. Wan Mohd Fazrul Azdi Bin Wan RazaliPengarah Pusat Pengajian Teras
Prof. Madya Dr. Abdul Manan Ismail
Prof. Madya Dr. Abdul Manan IsmailPengarah Pusat Pembangunan Kemahiran Insaniah
Prof. Madya Dr. Mohd Azman Bin Hashim @ Ismail
Prof. Madya Dr. Mohd Azman Bin Hashim @ IsmailPengarah Institut Sains Islam
Prof. Madya Dr. Mahazan Bin Abdul Mutalib @ Taib
Prof. Madya Dr. Mahazan Bin Abdul Mutalib @ TaibPengarah Pusat Pengurusan Penyelidikan Dan Inovasi

Profesor sepenuh masa yang dipilih bagi tempoh tiga (3) tahun oleh semua Profesor dan Profesor Madya sepenuh masa Universiti

Prof. Dato’ Dr. Mustafa Mohd Hanefah
Prof. Dato’ Dr. Mustafa Mohd HanefahProfesor Fakulti Ekonomi Dan Muamalat
Prof. Dr. Mohd. Fauzi Mohd. AminProfesor Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah
Prof. Dr. Mohd Yahya Mohamed AriffinProfesor Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan
Prof. Ir. Dr. Hafizal MohamadProfesor Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina
Prof. Dato’ Dr. Zulkipli Abd GhaniProfesor Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan
Prof. Dr. Zurina ShafiiProfesor Fakulti Ekonomi dan Muamalat
Prof. Dr. Amir Husin Mohd Nor
Prof. Dr. Amir Husin Mohd NorProfessor Fakulti Syariah dan Undang-Undang
Prof. Dato’ Dr. Muhammad Tauffik Mohd NoorProfesor Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
Prof. Dr. Abdul Samat MusaProfesor Fakulti Syariah dan Undang-undang
Prof. Dr. Mohd Fadzillah Abdul RazakProfessor Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
Prof. Dato' Dr. Wan Omar AbdullahProfessor Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
Prof. Dr. Rosni SamahProfessor Fakulti Pengajian Bahasa Utama
Prof. Ts. Dr. Mohd Ikmar Nizam Mohamad IsaProfessor Fakulti Sains dan Teknologi
Prof. Dr. Mohd Radhi IbrahimProfesor Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan
Prof. Dr. Norita Md NorwawiProfessor Fakulti Sains dan Teknologi
Prof. Dr. Abd. Ghafar IsmailProfessor Fakulti Ekonomi dan Muamalat

Tidak Lebih Daripada Lima (5) Orang Daripada Universiti Yang Hendaklah Diko-Opt Oleh Naib Canselor Selama Tiga (3) Tahun

En. Mohammad Aizuddin Abdul Aziz
En. Mohammad Aizuddin Abdul AzizPengarah Pusat Islam
Prof. Madya Dr. Rafidah Hanim Binti Mokhtar
Prof. Madya Dr. Rafidah Hanim Binti MokhtarPengarah Pusat Inovasi, Jaringan Industri dan Masyarakat
Prof. Madya Dr. Nurlida Binti Basir
Prof. Madya Dr. Nurlida Binti BasirPengarah Pusat Jaminan Kualiti, Dasar Dan Kecemerlangan Akademik
Prof. Madya Dr. Zainur Rijal Abdul Razak
Prof. Madya Dr. Zainur Rijal Abdul RazakPengarah Pusat Pemasaran dan Kemasukan Pelajar

Ahli Ex-Officio

Dato’ Muhammad Haizuan Rozali
Dato’ Muhammad Haizuan RozaliPendaftar
Dato’ Haji Mohd Abd Rasid Mohd Fadzil
Dato’ Haji Mohd Abd Rasid Mohd FadzilBendahari
Pn. Nor Azzah Momin
Pn. Nor Azzah MominPemangku Ketua Pustakawan
Pn Yuhani Jamiran
Pn Yuhani JamiranPenasihat Undang-Undang
SETIAUSAHA
Cik Norlizawaty Tumin
Cik Norlizawaty TuminMenjalankan Tugas Ketua Bahagian Pengurusan Akademik

** (Berdasarkan keputusan Mesyuarat Senat Universiti Kali Ke – 81 Bil. 3/2014 yang bersidang pada 2 Julai 2014)

URUS SETIA
Pn Mazleen Mohamed
Pn Mazleen MohamedPenolong Pendaftar Bahagian Pengurusan Akademik

** (Berdasarkan keputusan Mesyuarat Senat Universiti Kali Ke – 81 Bil. 3/2014 yang bersidang pada 2 Julai 2014)

** Maklumat dikemaskini sehingga 18 Ogos 2021