SEMAKAN DAN PENGESAHAN PENDAFTARAN KURSUS SEMESTER II, SESI AKADEMIK 2019/2020

//SEMAKAN DAN PENGESAHAN PENDAFTARAN KURSUS SEMESTER II, SESI AKADEMIK 2019/2020

HANYA KURSUS YANG DISAHKAN SAHAJA YANG AKAN DIJANA UNTUK PEPERIKSAAN AKHIR.SEBARANG PEMBETULAN TERHADAP PENDAFTARAN KURSUS ATAU KEMUSYKILAN BOLEH DIRUJUK TERUS KE PEJABAT FAKULTI ATAU UNIT PENDAFTARAN KURSUS DAN PENJADUALAN, BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK (BPA) KERANA MINGGU TARIK DIRI KURSUS ADALAH SEHINGGA   MINGGU KESEPULUH SAHAJA.

Notis : Sila Klik 

2020-03-18T14:50:01+00:00