SOALAN LAZIM

Sila pilih kategori Soalan:

PENDAFTARAN KURSUS DAN PENJADUALAN

 

PENDAFTARAN KURSUS

SOALAN:
Bilakah tarikh pendaftaran kursus bermula dan apakah kesannya jika saya tidak mendaftar kursus pada semester berkenaan?
JAWAPAN:
Bagi pelajar baharu, pendaftaran kursus akan didaftarkan oleh petugas pendaftaran sebaik sahaja pelajar mendaftar universiti.
Manakala bagi pelajar sediada (senior), pendaftaran kursus dibuat sendiri oleh pelajar iaitu secara online melalui portal pelajar (iStudent), dua (2) minggu sebelum semester bermula.

Kesan sekiranya pelajar tidak mendaftar kursus di dalam tempoh yang telah ditetapkan adalah status pelajar akan ditukar kepada 'Tidak Mendaftar', jadi secara tidak langsung pelajar tidak dapat @ dihalang daripada menduduki peperiksaan akhir dan sekiranya pelajar gagal mendaftar kursus selama dua (2) semester berturut-turut tanpa alasan yang munasabah, pelajar akan diberhentikan daripada pengajian.

 Rujuk Per.7.2 dan 7.8 Peraturan-Peraturan Universiti Sains Islam Malaysia (Pengajian Ijazah Sarjana Muda dengan Kepujian) 2007 (Pindaan ketiga, 2017)

PEMINDAHAN KREDIT

SOALAN:
Bolehkah pelajar lepasan Diploma / Ijazah dipertimbangkan untuk pengecualian daripada mengambil kursus tertentu atau dibenarkan untuk memindahkan kredit?
JAWAPAN:Pelajar lepasan Diploma / Ijazah boleh dipertimbangkan untuk pengecualian daripada mengambil kursus tertentu atau dibenarkan untuk memindahkan kredit dengan syarat memenuhi kriteria / syarat-syarat yang telah ditetapkan.

 Rujuk Garis Panduan Pertimbangan Pemindahan Jam Kredit (PK) Bagi Pelajar Sarjana Muda Lepasan Diploma/Ijazah Yang Diiktiraf 

CETAKAN JADUAL WAKTU KULIAH

SOALAN:
Bilakah jadual waktu kuliah boleh diperolehi?
JAWAPAN:
Jadual waktu kuliah boleh diperolehi selepas pelajar selesai mendaftar kursus menerusi portal pelajar di iStudent. Namun yang demikian, ianya masih belum boleh dicetak sehinggalah notis pemakluman rasmi mengenai cetakan jadual waktu kuliah/tutorial dikeluarkan oleh pihak BPA seminggu sebelum sesi perkuliahan bermula di portal iStudent.

TAMBAH, GUGUR DAN TARIK DIRI KURSUS

SOALAN:
Bilakah tempoh tambah, gugur dan tarik diri kursus yang dibenarkan?
JAWAPAN:
> Tambah kursus   : Minggu pertama hingga minggu kedua perkuliahan sesuatu semester.
> Gugur kursus      : Minggu pertama hingga minggu keempat perkuliahan sesuatu semester.
> Tarik diri kursus : Minggu kelima hingga minggu kesepuluh perkuliahan sesuatu semester.

 Rujuk: Tarikh-Tarikh penting perkuliahan 

PENANGGUHAN PENGAJIAN

SOALAN:
Jika saya ingin menangguhkan pengajian di atas sebab-sebab yang tertentu (masalah kesihatan/masalah kewangan dan lain-lain), bilakah tarikh yang sesuai untuk saya mohon dan bagaimana dengan caj yuran saya pada semester tersebut?
JAWAPAN:
Sekiranya pelajar berhasrat untuk menangguhkan pengajian di atas sebab-sebab yang tertentu, pelajar perlu mengisi Borang Penangguhan Pengajian dan diserahkan kepada fakulti masing-masing untuk kelulusan Dekan. Setelah diluluskan, fakulti akan mengeluarkan surat pemakluman kelulusan kepada pelajar dan memaklumkan kepada pihak BPA untuk ditukarkan status semasa pelajar kepada status 'Tangguh Pengajian'. Pihak BPA seterusnya akan memaklumkan perkara ini kepada pihak Bendahari dan Bendahari akan membuat pelarasan yuran mengikut kadar caj yang telah ditetapkan berdasarkan tarikh permohonan pelajar. 

 Rujuk Matlumat penting pelajar

PEPERIKSAAN DAN PENGIJAZAHAN

 

Syarat Pengijazahan

Untuk memperolehi Ijazah Sarjana Muda dengan Kepujian, pelajar dikehendaki mengikuti dan lulus sekurang-kurangnya sejumlah unit kursus minimum yang ditetapkan seperti yang terkandung dalam peraturan pengajian program pengajian yang pelajar ikuti meliputi komposisi seperti kursus Wajib Universiti (WU), Kursus Wajib Fakulti (WF), Kursus Wajib Program (WP) dan Kursus Elektif Program (EP).

Selain itu, Ijazah juga boleh dikurniakan kepada pelajar yang telah memenuhi syarat berikut:

a) Memenuhi semua kehendak peraturan pengajian program yang saudari ikuti-seperti di atas
b) Memenuhi keperluan MUET/IELTS/TOEFL yang ditetapkan universiti
c) Diperakui supaya diberikan ijazah oleh Senat Universiti
d) Menjelaskan segala bayaran yang ditetapkan oleh Universiti.
 
Sekiranya semua komponen di atas telah dipenuhi, pelajar telah melayakkan diri untuk dianugerahkan ijazah daripada USIM.

Pelajar juga dinasihatkan untuk merujuk kepada Peraturan Pengajian USIM (Pengajian Ijazah Sarjana Muda Dengan Kepujian) 2007 (Pindaan Pertama, 2011) sebagai panduan pelajar.

Kehilangan Transkrip Akademik Rasmi, Skrol Ijazah dan Surat Pengesahan Tamat Pengajian

Untuk cetakan semula surat tamat pengajian, transkrip rasmi dan skrol ijazah, pelajar perlu mengikuti langkah berikut:

Menulis terus kepada Ketua Bahagian Pengurusan Akademik (BPA), memohon surat tamat pengajian gantian, skrol ijazah gantian dan transkrip rasmi berkenaan dengan menyertakan:
i) Surat permohonan daripada graduan
ii) Laporan Polis
iii) Resit bayaran sebanyak RM100/skrol
iv) Resit bayaran sebanyak RM25/bahasa

Tempoh masa siap: 7 hari bekerja bergantung kepada keberadaan Dekan, Pendaftar dan Naib Canselor

Graduan yang tidak dapat hadir sendiri, tetapi ingin memungut secara serahan kaunter, perlu mengemukakan surat wakil /kebenaran dan menyertakan salinan kad pengenalan graduan (depan dan belakang) serta mencatatkan nama dan nombor kad pengenalan orang yang diwakilkan di dalam surat perwakilan.


Manakala bagi urusan pos, graduan boleh memaklumkan terus dalam surat tersebut dipos secara Akuan Terima Berdaftar (AR Registered) dengan menulis alamat yang jelas dan lengkap berserta dengan no. telefon rumah/bimbit, satu salinan kad pengenalan (depan belakang) dengan bayaran:

RM5 (transkrip) dan RM10 (skrol Ijazah).

Bayaran boleh dibuat sama ada menggunakan wang pos atau mendepositkan jumlah yang ditetapkan ke dalam akaun BIMB bernombor 05-058-01-000888-4 atas nama Bendahari Universiti Sains Islam Malaysia (USIM). Semua urusan pos akan dibuat secara akuan terima berdaftar.

Peringatan: Universiti tidak akan bertanggungjawab sekiranya berlaku kehilangan atau kerosakan semasa proses pengeposan tersebut.

Permohonan Surat Pengesahan Tamat Belajar

Transkrip Akademik Rasmi dan Surat Tamat Pengajian hanya akan diuruskan proses penghantaran melalui alamat lengkap kepada pelajar setelah Keputusan Akademik Rasmi disahkan dalam Mesyuarat Senat Universiti yang terdekat.
Hubungi Kami Informasi Web
Bahagian Pengurusan Akademik
Universiti Sains Islam Malaysia
Aras 2, Bangunan Canselori
Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri Sembilan, MALAYSIA

Tel: +606-798 8000, Faks: +606-798 8334, 
Emel: bpa[at]usim.edu.my

Pertanyaan / Maklum Balas: http://helpdesk.usim.edu.my
USIM tidak bertanggung jawab atas segala kerugian/kerosakan yang disebabkan oleh data yang diperolehi dari laman portal ini.

Penafian | Dasar Privasi | Dasar Keselamatan | Notis Hakcipta

Paparan terbaik: Firefox 30 / IE 8 dengan resolusi 1280 x 800
Tarikh Akhir Kemaskini: 25/4/2018

Hakcipta © Universiti Sains Islam Malaysia