MPA

 

Mesyuarat Pengurusan Akademik(MPA) adalah menjadi medium perbincangan PTJ dibawah Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) dan PTJ berkaitan penyelarasan dan kepengurusan akademik seperti Pusat Pembangunan Kemahiran Insaniah, Pusat Teknologi Maklumat, Jabatan Pembangunan dan Pengurusan Fasiliti dan Jabatan Bendahari bagi membincangkan isu-isu pentadbiran dan hal ehwal akademik. 

Maklumat lanjut mengenai MPA adalah seperti berikut: 

  • PENGERUSI

  Y. Bhg. Prof. Dr. Abdul Rahim Abdul Rahman,
  Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)

     
  • SETIAUSAHA

  Hammad Farhi Mohd Saudi,
  Ketua Bahagian Pengurusan Akademik

     
  • AHLI

  Y. Bhg. Dato' Haji Mohd Abd Rasid Mohd Fadzil,
  Bendahari

  Prof. Madya Dr. Mohd Radhi Ibrahim,
  Dekan Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan

  Prof. Madya Dr. Adnan Mohamed Yusoff,
  Dekan Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah

  Prof. Madya Dr. Zulkifli Hasan,
  Dekan Fakulti Syariah dan Undang-Undang

  Prof. Madya Dr. Amir Shaharuddin,
  Dekan Fakulti Ekonomi dan Muamalat

  Prof. Madya Dr. Azwani Sofia Ahmad Khiar,
  Dekan Fakulti Sains dan Teknologi

  Prof. Dr. Muhammad Shamsir Mohd Aris,
  Dekan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan

  Prof. Madya Dr. Noor Azizi Ismail,
  Dekan Fakulti Pengajian Bahasa Utama

  Prof. Madya Dr. Haslinda Ramli,
  Dekan Fakulti Pergigian

  Y. Bhg. Prof. Dr. Kamaruzzaman Seman,
  Dekan Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

  Y. Bhg. Prof. Dr. Rozhan Mohammed Idrus,
  Dekan Pusat Pengajian Siswazah

  Prof. Madya Dr. Mohd Zalisham Jali,
  Pengarah Centre for Global Open Access Learning, Immersive Technology and Networks

  Prof. Madya Dr. Mohd Rushdan Mohd Jailani,
  Pengarah Pusat Jaminan Kualiti, Dasar dan Kecemerlangan Akademik

  Dr. Hayati Ismail,
  Pengarah USIM A’lamiyyah

  Prof. Madya Dr. Asmaddy Haris,
  Pengarah Pusat Tamhidi

  Prof. Madya Dr. Abdul Manan Ismail,
  Pengarah Pusat Pembangunan Kemahiran Insaniah

  Dr. Mohd Azmir Mohd Nizah,
  Pengarah Pusat Pengajian Teras

  Dr. Mohd Faizal Kasmani,
  Ketua Jabatan Pemasaran dan Kemasukan Pelajar


 • Bidang kuasa (fungsi) MPA adalah seperti berikut :

  • Untuk membincangkan isu-isu berkaitan pentadbiran dan hal ehwal akademik diantara PTJ dibawah Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) dan PTJ yang berkaitan dengan penyelarasan akademik seperti Pusat Pembangunan Kemahiran Insaniah.
  • Untuk membentuk dan membincangkan dasar dan kaedah pengajaran dan pembelajaran, peperiksaan, penyelidikan (prasiswazah dan siswazah), biasiswa, program sangkutan pelajar, latihan industri dan latihan yang dijalankan didalam atau luar Universiti untuk diangkat ke Mesyuarat Senat Universiti.
  • Untuk membincangkan dasar dan kaedah pentadbiran untuk diangkat ke Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti.
  • Untuk membincangkan kaedah perlaksanaan dan tindakan berdasarkan mesyuarat di peringkat kebangsaan atau di peringkat USIM seperti Mesyuarat Jawatankuasa Timbalan-timbalan Naib Canselor/Rektor (Akademik dan Antarabangsa) IPTA dan Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti.
  • Untuk membincangkan kaedah perlaksanaan dan tindakan berkaitan hal ehwal akademik dan antarabangsa berdasarkan arahan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia dari masa ke semasa.
  • Untuk membincangkan segala perkara yang suai manfaat atau perlu bagi memperkasa pentadbiran dan hal ehwal akademik bagi PTJ dibawah Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) dan PTJ yang berkaitan dengan penyelarasan akademik seperti Pusat Pembangunan Kemahiran Insaniah.
 • BIL. MESYUARAT

  TARIKH

  HARI

  MASA

  Mesyuarat MPA Bil. 1/2018

  21 Mac 2018

  Rabu

  9.00 Pagi – 1.00 Petang

  Mesyuarat MPA Bil. 2/2018

  18 Julai 2018

  Rabu

  9.00 Pagi – 1.00 Petang

  Mesyuarat MPA Bil. 3/2018

  28 November 2018

  Rabu

  9.00 Pagi – 1.00 Petang

Hubungi Kami Informasi Web
Bahagian Pengurusan Akademik
Universiti Sains Islam Malaysia
Aras 2, Bangunan Canselori
Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri Sembilan, MALAYSIA

Tel: +606-798 8000, Faks: +606-798 8334, 
Emel: bpa[at]usim.edu.my

Pertanyaan / Maklum Balas: http://helpdesk.usim.edu.my
USIM tidak bertanggung jawab atas segala kerugian/kerosakan yang disebabkan oleh data yang diperolehi dari laman portal ini.

Penafian | Dasar Privasi | Dasar Keselamatan | Notis Hakcipta

Paparan terbaik: Firefox 30 / IE 8 dengan resolusi 1280 x 800
Tarikh Akhir Kemaskini: 25/4/2018

Hakcipta © Universiti Sains Islam Malaysia