Struktur Yuran

Struktur yuran berikut adalah untuk kemasukan Sesi Akademik 2018/2019

 

 • Perincian yuran adalah seperti berikut 

  A. YURAN PENDAFTARAN

   Bayaran sekali sahaja sepanjang tempoh pengajian.

  YURAN WARGANEGARA
  (RM)
  BUKAN WARGANEGARA
  (RM)
  1 Pendaftaran 85.00 85.00
  2 Minggu Suai Kenal 460.00 460.00
  3 Aktiviti Fakulti 35.00 35.00
  4 Kad Matrik 10.00 10.00
  5 Alumni 50.00 50.00
  6 Kebajikan 30.00 30.00
  7 Lain-lain Perkhidmatan 30.00 30.00
  8 Pengijazahan dan Konvokesyen* 250.00 250.00
   JUMLAH A 950.00 950.00

  * Dicaj pada awal pengajian dan akan dikembalikan dalam mana-mana keadaan berikut:
     1) Pelajar meninggal dunia
     2) Pelajar menarik diri daripada pengajian
     3) Pelajar diberhentikan daripada pengajian (disebabkan tindakan tatatertib @ kegagalan dalam peperiksaan)

  B. YURAN PENGAJIAN

  YURAN Da'wah Pengurusan Islam Kaunseling Komunikasi Pengajian Akidah dan Agama Komunikasi Media Baharu
  (QI07) (QA19) (QA02) (QI13) (QP57)
  Yuran pengajian
  Warga 505.00 505.00 505.00 483.00 509.00
  Bukan Warganegara
  2,525.00 2,525.00 2,525.00 2,413.00 2,544.00

  Yuran ini dicaj berdasarkan bilangan jam kredit yang diambil sepanjang pengajian sebagaimana berikut:
  1) Kursus Kategori Sains  : RM40.00 per jam kredit (W)    @ RM200.00 per jam kredit (BW)
  2) Kursus Kategori Sastera  : RM30.00 per jam kredit (W)    @ RM150.00 per jam kredit (BW) 

  C. YURAN ASRAMA / PENGINAPAN

   Item-item ini akan dicaj pada setiap semester.

  YURAN WARGANEGARA
  (RM)
  BUKAN WARGANEGARA
  (RM)
  1 Asrama 770.00 1,540.00
  2 Aktiviti Kolej Kediaman 40.00 40.00
   JUMLAH C
  810.00 1,580.00

  * Dicaj oleh EMGS (Education Malaysia Global Services)

  ** Dicaj enam (6) semester sahaja berturut-turut dan jumlah caj yuran tersebut, setakat mana yang telah dicaj dan dibayar akan dikembalikan dalam mana-mana keadaan berikut:

     1) Pelajar meninggal dunia
     2) Pelajar menarik diri daripada pengajian
     3) Pelajar diberhentikan daripada pengajian (disebabkan tindakan tatatertib @ kegagalan dalam peperiksaan)

  D. YURAN LAIN-LAIN PERKHIDMATAN

   Item ini akan dicaj pada setiap semester (sekiranya pelajar menginap di asrama USIM)

  YURAN WARGANEGARA BUKAN WARGANEGARA
  1 Kemudahan Peralatan 25.00 50.00
  2 Perpustakaan 50.00 50.00
  3 Kokurikulum dan Sukan 20.00 50.00
  4 Komputer dan ICT 100.00 120.00 
  5 Skim Perkhidmatan Kesihatan Pelajar 50.00 100.00
  6 Pengangkutan 25.00 160.00
  7 Insurans 7.50 0.00*
  8 Makmal 0.00 0.00
  9 Antarabangsa** 75.00 75.00
   JUMLAH D
  352.50 605.00
 • Perincian yuran adalah seperti berikut 
   

  A. YURAN PENDAFTARAN

   Bayaran sekali sahaja sepanjang tempoh pengajian.

  PERKARA WARGANEGARA
  (RM)
  BUKAN WARGANEGARA
  (RM)
  1 Pendaftaran 85.00 85.00
  2 Minggu Suai Kenal 460.00 460.00
  3 Aktiviti Fakulti 35.00 35.00
  4 Kad Matrik 10.00 10.00
  5 Alumni 50.00 50.00
  6 Kebajikan 30.00 30.00
  7 Lain-lain Perkhidmatan 30.00 30.00
  8 Pengijazahan dan Konvokesyen* 250.00 250.00
   JUMLAH A 950.00 950.00

  * Dicaj pada awal pengajian dan akan dikembalikan dalam mana-mana keadaan berikut:
     1) Pelajar meninggal dunia
     2) Pelajar menarik diri daripada pengajian
     3) Pelajar diberhentikan daripada pengajian (disebabkan tindakan tatatertib @ kegagalan dalam peperiksaan)

  B. YURAN PENGAJIAN

  PERKARA Pentadbiran Muamalat Perakaunan Pemasaran
  (Perkhidmatan Kewangan)
  Pentadbiran dan Hubungan Korporat Perbankan dan Kewangan Islam
  (QP21) (QE02) (QE06) (QP49) (QE23)
  Warganegara 513.00 584.00 494.00 516.00 501.00
  Bukan Warganegara 2,563.00 2,919.00 2,469.00 2,581.00 2,506.00

  Yuran ini dicaj berdasarkan bilangan jam kredit yang diambil sepanjang pengajian sebagaimana berikut:\
  1) Kursus Kategori Sains  : RM40.00 per jam kredit    @ RM200.00 per jam kredit (BW)
  2) Kursus Kategori Sastera  : RM30.00 per jam kredit    @ RM150.00 per jam kredit (BW)

  C. YURAN ASRAMA

   Item ini akan dicaj pada setiap semester (sekiranya pelajar menginap di asrama USIM)

  PERKARA WARGANEGARA
  (RM)
  BUKAN WARGANEGARA
  (RM)
  1 Asrama 770.00 1,540.00
  2 Aktiviti Kolej Kediaman 40.00 40.00
   JUMLAH C
  810.00 1,580.00

  D. YURAN PERKHIDMATAN

   Item-item ini akan dicaj pada setiap semester.

   PERKARA WARGANEGARA
  (RM)
  BUKAN WARGANEGARA
  (RM)
  1 Kemudahan Peralatan 25.00 50.00
  2 Perpustakaan 50.00 50.00
  3 Kokurikulum dan Sukan 20.00 50.00
  4 Komputer dan ICT 100.00 120.00 
  5 Skim Perkhidmatan Kesihatan Pelajar 50.00 100.00
  6 Pengangkutan 25.00 160.00
  7 Insurans 7.50 0.00*
  8 Makmal 0.00 0.00
  9 Antarabangsa** 75.00 75.00
   JUMLAH D
  352.50 605.00

  * Dicaj oleh EMGS (Education Malaysia Global Services)

  ** Dicaj enam (6) semester sahaja berturut-turut dan jumlah caj yuran tersebut, setakat mana yang telah dicaj dan dibayar akan dikembalikan dalam mana-mana keadaan berikut:
     1) Pelajar meninggal dunia
     2) Pelajar menarik diri daripada pengajian
     3) Pelajar diberhentikan daripada pengajian (disebabkan tindakan tatatertib @ kegagalan dalam peperiksaan)

 • Perincian yuran adalah seperti berikut 
   

  A. YURAN PENDAFTARAN

   Bayaran sekali sahaja sepanjang tempoh pengajian.

  PERKARA WARGANEGARA
  (RM)
  BUKAN WARGANEGARA
  (RM)
  1 Pendaftaran 85.00 85.00
  2 Minggu Suai Kenal 460.00 460.00
  3 Aktiviti Fakulti 35.00 35.00
  4 Kad Matrik 10.00 10.00
  5 Alumni 50.00 50.00
  6 Kebajikan 30.00 30.00
  7 Lain-lain Perkhidmatan 30.00 30.00
  8 Pengijazahan dan Konvokesyen* 250.00 250.00
   JUMLAH A 950.00 950.00

  * Dicaj pada awal pengajian dan akan dikembalikan dalam mana-mana keadaan berikut:
     1) Pelajar meninggal dunia
     2) Pelajar menarik diri daripada pengajian
     3) Pelajar diberhentikan daripada pengajian (disebabkan tindakan tatatertib @ kegagalan dalam peperiksaan)

  B. YURAN PENGAJIAN

  PERKARA Pengajian Quran dan Sunnah Pengajian Quran dengan Multimedia Pengajian Sunnah dengan Pengurusan Maklumat
  (QI05) (QI10) (QI11)
  WARGANEGARA 494.00 573.00 546.00
  BUKAN WARGANEGARA 2,469.00 2,863.00 2,731.00

  Yuran ini dicaj berdasarkan bilangan jam kredit yang diambil sepanjang pengajian sebagaimana berikut:

  1) Kursus Kategori Sains  : RM40.00 per jam kredit  @ RM200.00 per jam kredit (BW)
  2) Kursus Kategori Sastera  : RM30.00 per jam kredit  @ RM150.00 per jam kredit (BW)

  C. YURAN ASRAMA

   Item ini akan dicaj pada setiap semester (sekiranya pelajar menginap di asrama USIM)

  PERKARA WARGANEGARA
  (RM)
  BUKAN WARGANEGARA
  (RM)
  1 Asrama 770.00 1,540.00
  2 Aktiviti Kolej Kediaman 40.00 40.00
   JUMLAH C
  810.00 1,580.00

  D. YURAN PERKHIDMATAN

    Item-item ini akan dicaj pada setiap semester.

   PERKARA WARGANEGARA
  (RM)
  BUKAN WARGANEGARA
  (RM)
  1 Kemudahan Peralatan 25.00 50.00
  2 Perpustakaan 50.00 50.00
  3 Kokurikulum dan Sukan 20.00 50.00
  4 Komputer dan ICT 100.00 120.00 
  5 Skim Perkhidmatan Kesihatan Pelajar 50.00 100.00
  6 Pengangkutan 25.00 160.00
  7 Insurans 7.50 0.00*
  8 Makmal 0.00 0.00
  9 Antarabangsa** 75.00 75.00
   JUMLAH D
  352.50 605.00

  * Dicaj oleh EMGS (Education Malaysia Global Services)

  ** Dicaj enam (6) semester sahaja berturut-turut dan jumlah caj yuran tersebut, setakat mana yang telah dicaj dan dibayar akan dikembalikan dalam mana-mana keadaan berikut:
     1) Pelajar meninggal dunia
     2) Pelajar menarik diri daripada pengajian
     3) Pelajar diberhentikan daripada pengajian (disebabkan tindakan tatatertib @ kegagalan dalam peperiksaan)

 • Perincian yuran adalah seperti berikut 

  A. YURAN PENDAFTARAN

   Bayaran sekali sahaja sepanjang tempoh pengajian.

  PERKARA WARGANEGARA
  (RM)
  BUKAN WARGANEGARA
  (RM)
  1 Pendaftaran 85.00 85.00
  2 Minggu Suai Kenal 460.00 460.00
  3 Aktiviti Fakulti 35.00 35.00
  4 Kad Matrik 10.00 10.00
  5 Alumni 50.00 50.00
  6 Kebajikan 30.00 30.00
  7 Lain-lain Perkhidmatan 30.00 30.00
  8 Pengijazahan dan Konvokesyen* 250.00 250.00
   JUMLAH A 950.00 950.00

  * Dicaj pada awal pengajian dan akan dikembalikan dalam mana-mana keadaan berikut:
     1) Pelajar meninggal dunia
     2) Pelajar menarik diri daripada pengajian
     3) Pelajar diberhentikan daripada pengajian (disebabkan tindakan tatatertib @ kegagalan dalam peperiksaan)

  B. YURAN PENGAJIAN

  PERKARA Syariah dan Undang-Undang Fiqh dan Fatwa
  (QL04) (QI08)
  Warganergara 590.00 509.00
  Bukan Warganegara 2,950.00 2,544.00

  Yuran ini dicaj berdasarkan bilangan jam kredit yang diambil sepanjang pengajian sebagaimana berikut:
  1) Kursus Kategori Sains  : RM40.00 per jam kredit @ RM200 (BW)
  2) Kursus Kategori Sastera  : RM30.00 per jam kredit @RM150 (BW)

  C. YURAN ASRAMA

   Item ini akan dicaj pada setiap semester (sekiranya pelajar menginap di asrama USIM)

  PERKARA WARGANEGARA
  (RM)
  BUKAN WARGANEGARA
  (RM)
  1 Asrama 770.00 1,540.00
  2 Aktiviti Kolej Kediaman 40.00 40.00
   JUMLAH C
  810.00 1,580.00

  D. YURAN PERKHIDMATAN

   Item-item ini akan dicaj pada setiap semester.

   PERKARA WARGANEGARA
  (RM)
  BUKAN WARGANEGARA
  (RM)
  1 Kemudahan Peralatan 25.00 50.00
  2 Perpustakaan 50.00 50.00
  3 Kokurikulum dan Sukan 20.00 50.00
  4 Komputer dan ICT 100.00 120.00 
  5 Skim Perkhidmatan Kesihatan Pelajar 50.00 100.00
  6 Pengangkutan 25.00 160.00
  7 Insurans 7.50 0.00*
  8 Makmal 0.00 0.00
  9 Antarabangsa** 75.00 75.00
   JUMLAH D
  352.50 605.00

  * Dicaj oleh EMGS (Education Malaysia Global Services)

  ** Dicaj enam (6) semester sahaja berturut-turut dan jumlah caj yuran tersebut, setakat mana yang telah dicaj dan dibayar akan dikembalikan dalam mana-mana keadaan berikut:
     1) Pelajar meninggal dunia
     2) Pelajar menarik diri daripada pengajian
     3) Pelajar diberhentikan daripada pengajian (disebabkan tindakan tatatertib @ kegagalan dalam peperiksaan)

 • Perincian yuran adalah seperti berikut 

  A. YURAN PENDAFTARAN

   Bayaran sekali sahaja sepanjang tempoh pengajian.

  PERKARA WARGANEGARA
  (RM)
  BUKAN WARGANEGARA
  (RM)
  1 Pendaftaran 85.00 85.00
  2 Minggu Suai Kenal 460.00 460.00
  3 Aktiviti Fakulti 35.00 35.00
  4 Kad Matrik 10.00 10.00
  5 Alumni 50.00 50.00
  6 Kebajikan 30.00 30.00
  7 Lain-lain Perkhidmatan 30.00 30.00
  8 Pengijazahan dan Konvokesyen* 250.00 250.00
   JUMLAH A 950.00 950.00

  * Dicaj pada awal pengajian dan akan dikembalikan dalam mana-mana keadaan berikut:
     1) Pelajar meninggal dunia
     2) Pelajar menarik diri daripada pengajian
     3) Pelajar diberhentikan daripada pengajian (disebabkan tindakan tatatertib @ kegagalan dalam peperiksaan)

  B. YURAN PENGAJIAN

  PERKARA Bahasa Arab Komunikasi Pendidikan (Pendidikan Islam)
  (QB05) (QT35)
  Warganegara 561.00 528.00
  Bukan Warganegara
  2,806.00
  2,638.00

   Formula Pakej : jam kredit keseluruhan pengajian bahagi jumlah semester pengajian.

  C. YURAN PERKHIDMATAN

   Item-item ini akan dicaj pada setiap semester.

   PERKARA WARGANEGARA
  (RM)
  BUKAN WARGANEGARA
  (RM)
  1 Kemudahan Peralatan 25.00 50.00
  2 Perpustakaan 50.00 50.00
  3 Kokurikulum dan Sukan 20.00 50.00
  4 Komputer dan ICT 100.00 120.00 
  5 Skim Perkhidmatan Kesihatan Pelajar 50.00 100.00
  6 Pengangkutan 25.00 160.00
  7 Insurans 7.50 0.00*
  8 Makmal 0.00 0.00
  9 Antarabangsa** 75.00 75.00
   JUMLAH C 352.50 605.00

  * Dicaj oleh EMGS (Education Malaysia Global Services)

  ** Dicaj enam (6) semester sahaja berturut-turut dan jumlah caj yuran tersebut, setakat mana yang telah dicaj dan dibayar akan dikembalikan dalam mana-mana keadaan berikut:
     1) Pelajar meninggal dunia
     2) Pelajar menarik diri daripada pengajian
     3) Pelajar diberhentikan daripada pengajian (disebabkan tindakan tatatertib @ kegagalan dalam peperiksaan)

  D. YURAN ASRAMA

   Item ini akan dicaj pada setiap semester (sekiranya pelajar menginap di asrama USIM)

  PERKARA WARGANEGARA
  (RM)
  BUKAN WARGANEGARA
  (RM)
  1 Asrama 770.00 1,540.00
  2 Aktiviti Kolej Kediaman 40.00 40.00
   JUMLAH D 810.00 1,580.00

 • Perincian yuran adalah seperti berikut 

  A. YURAN PENDAFTARAN

   Bayaran sekali sahaja sepanjang tempoh pengajian.

  PERKARA WARGANEGARA
  (RM)
  BUKAN WARGANEGARA
  (RM)
  1 Pendaftaran 85.00 85.00
  2 Minggu Suai Kenal 460.00 460.00
  3 Aktiviti Fakulti 35.00 35.00
  4 Kad Matrik 10.00 10.00
  5 Alumni 50.00 50.00
  6 Kebajikan 30.00 30.00
  7 Lain-lain Perkhidmatan 30.00 30.00
  8 Pengijazahan dan Konvokesyen* 250.00 250.00
   JUMLAH A 950.00 950.00

  * Dicaj pada awal pengajian dan akan dikembalikan dalam mana-mana keadaan berikut:
     1) Pelajar meninggal dunia
     2) Pelajar menarik diri daripada pengajian
     3) Pelajar diberhentikan daripada pengajian (disebabkan tindakan tatatertib @ kegagalan dalam peperiksaan)

  B. YURAN PENGAJIAN

  PERKARA Bioteknologi Makanan Sains Aktuari & Pengurusan Risiko Sains Komputer
  (Keselamatan & Jaminan Maklumat)
  Matematik Kewangan Fizik Gunaan Teknologi Kimia Industri
  (QG07) (QS10) (QC13) (QS43) (QG00) (QS21)
  Warganegara 618.00 623.00 613.00 590.00 618.00 605.00
  Bukan Warganegara 3,088.00 3,113.00 3,063.00 2,950.00 3,088.00 3,025.00

  Yuran ini dicaj berdasarkan bilangan jam kredit yang diambil sepanjang pengajian sebagaimana berikut:
  1) Kursus Kategori Sains  : RM40.00 per jam kredit    @ RM200.00 per jam kredit (BW)
  2) Kursus Kategori Sastera  : RM30.00 per jam kredit    @ RM150.00 per jam kredit (BW)

  C. YURAN ASRAMA

   Item ini akan dicaj pada setiap semester (sekiranya pelajar menginap di asrama USIM)

  PERKARA WARGANEGARA
  (RM)
  BUKAN WARGANEGARA
  (RM)
  1 Asrama 770.00 1,540.00
  2 Aktiviti Kolej Kediaman 40.00 40.00
   JUMLAH C
  810.00 1,580.00

  D. YURAN PERKHIDMATAN

   Item-item ini akan dicaj pada setiap semester.

   PERKARA Bioteknologi Makanan
  (QG07)
  Sains Aktuari & Pengurusan Risiko
  (QS10)
  Sains Komputer (Keselamatan & Jaminan Maklumat)
  (QC13)
  Matematik Kewangan
  (QS43)
  Fizik Gunaan
  (QG00)
  Teknologi Kimia Industri
  (QS21)
  BUKAN WARGANEGARA
  (RM)
  1 Kemudahan Peralatan 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 50.00
  2 Perpustakaan 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00
  3 Kokurikulum dan Sukan 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 20.00 50.00
  4 Komputer dan ICT 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 120.00 
  5 Skim Perkhidmatan Kesihatan Pelajar 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 100.00
  6 Pengangkutan 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 25.00 160.00
  7 Insurans 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 7.50 0.00*
  8 Makmal 50.00 0.00 0.00 0.00 50.00 50.00 100.00
  9 Antarabangsa** 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00 75.00
   JUMLAH D
  402.50 352.5 352.5 352.5 402.5 402.5 705.00

  ** Pengecualian yuran makmal bagi pelajar program berikut: 
    1) Sains dengan Kepujian (Sains Aktuari dan Pengurusan Risiko) (QS10)
    2) Sains Komputer dengan Kepujian (Keselamatan dan Jaminan Maklumat) (QC13)
    3) Sains dengan Kepujian (Matematik Kewangan) (QS43)

  "*** Dicaj enam (6) semester sahaja berturut-turut (Semester I hingga VI pengajian) dan jumlah caj yuran tersebut, setakat mana yang telah dicaj dan dibayar akan dikembalikan
        dalam mana-mana keadaan berikut:"              
    1) Pelajar meninggal dunia             
    2) Pelajar menarik diri daripada pengajian             
    3) Pelajar diberhentikan daripada pengajian sama ada disebabkan tindakan tatatertib atau kegagalan dalam peperiksaan
 • Perincian yuran adalah seperti berikut 

  A. YURAN PENDAFTARAN

   Bayaran sekali sahaja sepanjang tempoh pengajian.

  PERKARA WARGANEGARA
  (RM)
  BUKAN WARGANEGARA
  (RM)
  1 Pendaftaran 85.00 85.00
  2 Minggu Suai Kenal 460.00 460.00
  3 Aktiviti Fakulti 35.00 35.00
  4 Kad Matrik 10.00 10.00
  5 Alumni 50.00 50.00
  6 Kebajikan 30.00 30.00
  7 Lain-lain Perkhidmatan 30.00 30.00
  8 Pengijazahan dan Konvokesyen* 250.00 250.00
   JUMLAH A 950.00 950.00

  * Dicaj pada awal pengajian dan akan dikembalikan dalam mana-mana keadaan berikut:
     1) Pelajar meninggal dunia
     2) Pelajar menarik diri daripada pengajian
     3) Pelajar diberhentikan daripada pengajian (disebabkan tindakan tatatertib @ kegagalan dalam peperiksaan)

  B. YURAN PENGAJIAN

  PERKARA Perubatan dan Surgeri (MBBS) Pembedahan Pergigian (BDS)
  (QM00) (QD00)
  Warganegara 1,169.00 1,619.00
  Bukan Warganegara 41,000.00 45,000.00

   Formula Pakej : jam kredit keseluruhan pengajian bahagi jumlah semester pengajian. 

  C. YURAN ASRAMA

   Item ini akan dicaj pada setiap semester (sekiranya pelajar menginap di asrama USIM)

  PERKARA WARGANEGARA
  (RM)
  BUKAN WARGANEGARA
  (RM)
  1 Asrama 770.00 1,540.00
  2 Aktiviti Kolej Kediaman 40.00 40.00
   JUMLAH C
  810.00 1,580.00

  D. YURAN PERKHIDMATAN

   Item-item ini akan dicaj pada setiap semester.

   PERKARA WARGANEGARA
  (RM)
  BUKAN WARGANEGARA
  (RM)
  1 Kemudahan Peralatan 25.00 50.00
  2 Perpustakaan 50.00 50.00
  3 Kokurikulum dan Sukan 20.00 50.00
  4 Komputer dan ICT 100.00 120.00
  5 Skim Perkhidmatan Kesihatan Pelajar 50.00 100.00
  6 Pengangkutan 25.00 160.00
  7 Insurans 7.50 0.00
  8 Makmal 50.00 100.00
  9 Antarabangsa** 75.00 75.00
   JUMLAH D
  402.50 705.00

  ** Dicaj enam (6) semester sahaja berturut-turut (Semester I hingga VI pengajian) dan jumlah caj yuran tersebut,        
      setakat mana yang telah dicaj dan dibayar akan dikembalikan dalam mana-mana keadaan berikut:      
    1) Pelajar meninggal dunia    
    2) Pelajar menarik diri daripada pengajian    
    3) Pelajar diberhentikan daripada pengajian sama ada disebabkan tindakantatatertib atau kegagalan dalam peperiksaan
 • Perincian yuran adalah seperti berikut 

  A. YURAN PENDAFTARAN

   Bayaran sekali sahaja sepanjang tempoh pengajian.

  PERKARA WARGANEGARA
  (RM)
  BUKAN WARGANEGARA
  (RM)
  1 Pendaftaran 85.00 85.00
  2 Minggu Suai Kenal 460.00 460.00
  3 Aktiviti Fakulti 35.00 35.00
  4 Kad Matrik 10.00 10.00
  5 Alumni 50.00 50.00
  6 Kebajikan 30.00 30.00
  7 Lain-lain Perkhidmatan 30.00 30.00
  8 Pengijazahan dan Konvokesyen* 250.00 250.00
   JUMLAH A 950.00 950.00

  *Akan dikembalikan dalam mana-mana keadaan berikut:
  1) Pelajar meninggal dunia    
  2) Pelajar menarik diri daripada pengajian    
  3) Pelajar diberhentikan daripada pengajian sama ada disebabkan tindakan tatatertib atau kegagalan dalam peperiksaan

  B. YURAN PENGAJIAN

  PERKARA Seni Bina Kejuruteraan
  (Kejuruteraan Elektronik)
  (QH00) (QI10)
  Warganegara 770.00 764.00
  Bukan Warganegara 3,580.00 3,819.00

  Yuran ini dicaj berdasarkan bilangan jam kredit yang diambil sepanjang pengajian sebagaimana berikut:     
    1) Kursus Kategori Kejuruteraan : RM50.00 per jam kredit @ RM250 (BW)
    2) Kursus Kategori Sains  : RM40.00 per jam kredit @ RM200 (BW)
    3) Kursus Kategori Sastera  : RM30.00 per jam kredit @ RM150 (BW)

  C. YURAN ASRAMA

   Item ini akan dicaj pada setiap semester (sekiranya pelajar menginap di asrama USIM)

  PERKARA WARGANEGARA
  (RM)
  BUKAN WARGANEGARA
  (RM)
  1 Asrama 770.00 1,540.00
  2 Aktiviti Kolej Kediaman 40.00 40.00
   JUMLAH C
  810.00 1,580.00

  D. YURAN PERKHIDMATAN

   Item-item ini akan dicaj pada setiap semester.

   PERKARA WARGANEGARA
  (RM)
  BUKAN WARGANEGARA
  (RM)
  1 Kemudahan Peralatan 25.00 50.00
  2 Perpustakaan 50.00 50.00
  3 Kokurikulum dan Sukan 20.00 50.00
  4 Komputer dan ICT 100.00 120.00 
  5 Skim Perkhidmatan Kesihatan Pelajar 50.00 100.00
  6 Pengangkutan 25.00 160.00
  7 Insurans 7.50 0.00*
  8 Makmal 50.00 100.00
  9 Antarabangsa** 75.00 75.00
   JUMLAH D
  402.50 705.00

  * Dicaj oleh EMGS (Education Malaysia Global Services)

  ** Dicaj enam (6) semester sahaja berturut-turut (Semester I hingga VI pengajian) dan jumlah caj yuran tersebut,        
      setakat mana yang telah dicaj dan dibayar akan dikembalikan dalam mana-mana keadaan berikut:      
    1) Pelajar meninggal dunia    
    2) Pelajar menarik diri daripada pengajian    
    3) Pelajar diberhentikan daripada pengajian sama ada disebabkan tindakantatatertib atau kegagalan dalam peperiksaan"  

 • WARGANEGARA:

  PERKARA Kategori Program (RM)
  YURAN Kejuruteraan Sains dan Teknologi Sastera Kemanusiaan & Sastera Ikhtisas
  Yuran Pengajian, Penginapan dan Lain-lain Pengajian * * *
  Penginapan ** ** **
  Skim Perkhidmatan Kesihatan Pelajar 50.00 50.00 50.00
  Perpustakaan 50.00 50.00 50.00
  Insurans 5.00 5.00 5.00

  * Berdasarkan Yuran Pengajian Berpakej yaang telah ditetapkan.

  ** Caj penginapan akan dikenakan sekiranya menginap di kolej kediaman iaitu RM3.60 per hari  BUKAN WARGANEGARA

  PERKARA Kategori Program (RM)
  YURAN Kejuruteraan Sains dan Teknologi Sastera dan Kemanusiaan Sastera Ikhtisas
  Yuran Pengajian, Penginapan dan Lain-lain Pengajian* 5,000.00 4,000.00 2,500.00 3,000.00
  Penginapan ** ** ** **
  Skim Perkhidmatan Kesihatan Pelajar 100.00 100.00 100.00 100.00
  Perpustakaan 50.00 50.00 50.00 50.00
  * Pelajar mulai kemasukan 2015/2016, yuran pengajian LI adalah mengikut yuran pakej

  ** Caj penginapan akan dikenakan sekiranya menginap di kolej kediaman iaitu RM4.00 per hari

   PERHATIAN!

 • Yuran hendaklah dilunaskan oleh pelajar sebelum pendaftaran kursus melalui perbankan online bagi semester yang terlibat.
 • Bagi pelajar tajaan dan mendapat pinjaman, kelonggaran diberikan tertakluk kepada tarikh pembiaya membuat bayaran.
 • Kegagalan pelajar membuat bayaran yuran dalam tempoh yang ditetapkan boleh menyebabkan pelajar tidak boleh melihat keputusan peperiksaan bagi semester tersebut serta tidak dapat mendaftar pada semester berikutnya.

 

Hubungi Kami Informasi Web
Bahagian Pengurusan Akademik
Universiti Sains Islam Malaysia
Aras 2, Bangunan Canselori
Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri Sembilan, MALAYSIA

Tel: +606-798 8000, Faks: +606-798 8334, 
Emel: bpa[at]usim.edu.my

Pertanyaan / Maklum Balas: http://helpdesk.usim.edu.my
USIM tidak bertanggung jawab atas segala kerugian/kerosakan yang disebabkan oleh data yang diperolehi dari laman portal ini.

Penafian | Dasar Privasi | Dasar Keselamatan | Notis Hakcipta

Paparan terbaik: Firefox 30 / IE 8 dengan resolusi 1280 x 800
Tarikh Akhir Kemaskini: 25/4/2018

Hakcipta © Universiti Sains Islam Malaysia