Objektif, Misi & Visi BPA

/Objektif, Misi & Visi BPA
Objektif, Misi & Visi BPA 2019-01-08T15:35:13+00:00

OBJEKTIF

Memberikan perkhidmatan yang berkualiti dan efisyen melalui sistem penyampaian yang berkesan kepada pelajar, kakitangan akademik, pentadbiran dan masyarakat dalam aspek pengurusan, pentadbiran dan hal ehwal akademik, selari dengan visi, misi dan hala tuju Universiti untuk menjadi sebuah Universiti yang terkehadapan dan tersohor.

MISI

Bertekad menjadi sebuah jabatan yang berorientasikan kecekapan, ketepatan dan mesra pelanggan.

 VISI

Memartabatkan kecemerlangan akademik dan modal insan.