Kemasukan Pelajar

Bagaimana untuk memohon kemasukan ke program Sarjana Muda di USIM?

Bagi pemohon warganegara, permohonan kemasukan ke USIM bagi lepasan STPM/STAM/Matrikulasi dan Diploma/Setaraf adalah melalui aplikasi dalam talian UPU online. Capaian maklumat dan borang permohonan adalah melalui laman web rasmi kemasukan ke IPTA di http://upu.mohe.gov.my

Manakala bagi pelajar antarabangsa pula, permohonan kemasukan adalah melalui borang permohonan yang boleh didapati di lamanweb BPA dan perlu [KLIK SINI] disertakan bersama sijil-sijil kelayakan serta dokumen sokongan yang berkaitan. Permohonan yang lengkap sahaja yang akan dihantar ke fakulti yang dipohon untuk diproses.

Apakah bentuk / mod Program Pengajian Sarjana Muda yang ditawarkan di USIM?

Pada masa ini, USIM hanya menawarkan Sarjana Muda Pengajian Program berdasarkan sepenuh masa, kecuali untuk Program Ijazah Guru (PPG) 2011-2015 yang sedang ditaja oleh Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) sebagai mod satu jarak jauh daripada pembelajaran.

Adakah Program Pengajian Sarjana Muda di USIM hanya menerima pelajar-pelajar dari sekolah agama?

Tidak, program ini ditawarkan kepada semua pemohon yang memenuhi syarat-syarat kemasukan yang telah ditubuhkan oleh USIM.

Apakah Diploma (atau setaraf dengannya) daripada Institut Pengajian Tinggi Swasta (IPTS) yang diiktiraf oleh Senat USIM?

Semua pelajar Diploma (atau setaraf dengannya) yang datang dari IPTS yang diiktiraf oleh Agensi Kelayakan Malaysia (MQA) atau yang diiktiraf oleh Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA) diiktiraf oleh Senat USIM.

Apakah Sarjana Muda Program Perubatan & Pembedahan (MBBS) terbuka kepada semua pemohon yang berkelayakan dari pusat Matrikulasi / Asasi atau Diploma yang berkelayakan atau berkelayakan lepasan sekolah STPM?

Tidak, program Sarjana Muda Program Perubatan & Pembedahan (MBBS) hanya ditawarkan kepada calon-calon yang berjaya berkelayakan program Perubatan Tamhidi USIM sahaja.

Apakah Ijazah Sarjana Muda Pembedahan Pergigian (BDS) terbuka kepada semua pemohon yang berkelayakan dari pusat Matrikulasi / Asasi atau Diploma yang berkelayakan atau berkelayakan lepasan sekolah STPM?

Tidak, program Ijazah Sarjana Muda Pembedahan Pergigian (BDS) hanya ditawarkan kepada calon-calon yang berjaya berkelayakan program Pergigian Tamhidi USIM sahaja.