Senat Universiti

Senat Universiti adalah menjadi badan akademik bagi Universiti dan tertakluk kepada statut, kaedah-kaedah dan peraturan-peraturan, berhak mengawal dan memberikan arahan secara am mengenai pengajaran, penyelidikan, peperiksaan, pengurniaan ijazah, diploma, sijil dan kepujian akademik yang lain.

Keahlian Senat Universiti terdiri daripada Naib Canselor selaku Pengerusi, Pendaftar sebagai Setiausaha, semua Timbalan Naib Canselor, semua Dekan Fakulti dan semua ketua Kampus Cawangan, Sekolah, Pusat, Akademi dan Institusi Universiti. Selain itu, turut dilantik menjadi ahli Senat Universiti ialah profesor sepenuh masa yang dipilih oleh Profesor dan Profesor Madya sepenuh masa Universiti dan lima orang daripada Universiti yang diko-opt oleh Naib Canselor. Pendaftar, Ketua Pustakawan, Bendahari dan Penasihat Undang-Undang pula menjadi ahli ex-offocio tetapi tidak berhak mengundi dalam mesyuarat Senat. Urus Setia Mesyuarat Senat Universiti adalah Ketua Bahagian Pengurusan Akademik.

Maklumat lanjut mengenai Senat Universiti adalah seperti berikut:

 

 • PENGERUSI
    
  Y. Bhg. Prof. Dato' Dr. Musa Ahmad
  Naib Canselor
     

     AHLI
  Semua Timbalan Naib Canselor
  Y. Bhg. Prof. Dr. Zulkiple Abd Ghani,
  Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)
    Y. Bhg. Prof. Dato' Dr. Hassan Basri Awang
  Timbalan Naib Canselor (Hal Ehwal Pelajar dan Alumni)
    Y. Bhg. Prof. Dr. Roshada Hashim,
  Timbalan Naib Canselor (Penyelidikan dan Inovasi)
       
           
  Semua Dekan Fakulti dan Semua Ketua Kampus Cawangan/Sekolah/Pusat/Akademi/Institut Universiti
  Prof. Madya Dr. Mohd Yahaya Mohamed Ariffin,
  Dekan Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan
    Prof. Madya Dr. Adnan Mohamed Yusoff,
  Dekan Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah
  Prof. Madya Dr.Zulkifli Hasan,
  Dekan Fakulti Syariah dan Undang-undang
    Prof. Madya Dr. Amir Shaharuddin,
  Dekan Fakulti Ekonomi dan Muamalat

  Prof. Madya Dr. Azwani Sofia Ahmad Khiar,
  Dekan Fakulti Sains dan Teknologi

    Prof. Madya Dr. Muhammad Shamsir Mohd Aris,
  Dekan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
  Prof. Madya Dr. Noor Azizi Ismail,
  Dekan Fakulti Pengajian Bahasa Utama
    Dr. Haslinda Ramli,
  Dekan Fakulti Pergigian
  Prof. Madya Dr. Janatul Islah Mohammad,
  Dekan Pusat Pengajian Siswazah
    Prof. Dr. Kamaruzzaman Seman, 
  Dekan Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina
  Dr. Abdul Manan Ismail, 
  Pengarah Pusat Pembangunan Kemahiran Insaniah
   
  Dr. Mohamed Akhiruddin Ibrahim, 

  Pengarah Pusat Tamhidi


  Dr. Adibah Sulaiman @ Mohamad,
  Pengarah Pusat Pengajian Teras
    Prof. Dr. Norita Md Norwawi
  Pengarah Institut Sains Islam
  Dr. Mohamad Isa Amat
  Pengarah Pusat Penyelidikan Dalam Penyalahgunaan Dadah Asia (ACREDA)
    Dr. Nuradli Ridzwan Shah Mohd Dali,
  Pengarah Institut Pengurusan Harta Dan Kewangan Islam (IFWMI)
  Dr. Mohd. Sukri Hassan
  Pengarah Institut Penyelidikan Dan Pengurusan Halal (IHRAM)
    Prof. Madya Dr. Irwan Mohd Subri
  Pengarah Institut Pengurusan Dan Penyelidikan Fatwa Sedunia (INFAD)
           
  Profesor sepenuh masa yang dipilih bagi tempoh tiga (3) tahun oleh semua Profesor dan Profesor Madya sepenuh masa Universiti
   

  Prof. Emeritus Dato’ Dr. Nik Mohd Nasri Nik Ismail,
  Profesor Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan

   
  Prof. Dr. Abdul Samat Musa
  Profesor Fakulti Syariaah dan Undang-Undang
  Prof. Dato’ Dr. Mohammad Hj. Alias,
  Profesor Fakulti Ekonomi dan Muamalat
    Prof. Ir Dr. Ahmad Faizal Mohd Zain,
  Profesor Fakulti Sains dan Teknologi
  Prof. Dr. Karsono Ahmad Dasuki, 
  Profesor Fakulti Sains dan Teknologi
    Prof. Dr. Rosalina Abdul Salam, 
  Profesor Fakulti Sains dan Teknologi
  Prof. Dato' Dr Mahmud Mohd Nor, 
  Profesor Perubatan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
     Prof. Dr. Wan Omar Abdullah, 
  Professor Fakulti Perubatan dan Sans Kesihatan
           
  Lima (5) orang daripada Universiti yang diko-opt oleh Naib Canselor selama tiga (3) tahun
  Ir. Daim Saian,
  Pengarah Jabatan Pembangunan dan Pengurusan Fasiliti
    Prof. Dr. Roshada Hashim,
  Timbalan Naib Canselor (Penyilidikan dan Inovasi)

  Prof. Dr. Zainal Abidin Mohamed,
  Profesor Fakulti Ekonomi dan Muamalat
    Prof. Madya Dr. Awangku Abdul Rahman Hj. Awangku Yussuf,
  Pengarah Pusat Hubungan Industri Dan Pengkomersialan
  Prof. Dr. Rozhan Mohammed Idrus,
  Pengarah Pusat Pembelajaran
  Akses Terbuka Global,
  Teknologi Imersif dan Jaminan Kualiti
       
           
  Ahli Ex-Officio
  En. Jasmin Jaimon,
  Ketua Pustakawan
    En. Muhammad Haizuan Rozali,
  Pendaftar
  Dato' Haji Mohd Abd Rasid Mohd Fadzil,
  Bendahari
    Pn. Yuhani Jamiran
  Penasihat Undang-undang
           

   SETIAUSAHA
  En. Hammad Farhi Mohd Saudi, 
  Ketua Bahagian Pengurusan Akademik

       
  ** (Berdasarkan keputusan Mesyuarat Senat Universiti Kali Ke – 81 Bil. 3/2014 yang bersidang pada 2 Julai 2014)

   URUS SETIA
  Cil Norlizawaty Tumin, 
  Penolong Pendaftar Bahagian Pengurusan Akademik

 • Bidang kuasa (fungsi) Senat adalah seperti berikut:
  • Untuk menubuhkan Fakulti, Sekolah, dan Institut Akademik dan Jabatan, Unit atau Badan Fakulti, Sekolah, Akademik dan Institut;
  • Dengan keizinan Lembaga, untuk memberikan ijazah kehormat kepada orang yang telah menyumbang terhadap kemajuan atau penyebaran pengetahuan, atau yang telah memberikan perkhidmatan awam yang cemerlang;
  • Menggubal dasar dan kaedah pengajaran dan pembelajaran, peperiksaan, penyelidikan, biasiswa dan latihan di dalam, oleh atau dari Universiti;
  • Untuk memastikan standard pendidikan dalam kursus-kursus yang diadakan di dalam, oleh atau dari Universiti;
  • Untuk menentukan kebolehlaksanaan atau selainnya apa-apa cadangan yang berkaitan dengan apa-apa kurikulum atau kursus pengajian yang dijalankan atau akan dijalankan di dalam, oleh atau dari Universiti;
  • Untuk menentukan kelayakan yang dikehendaki bagi diterima masuk ke mana-mana kursus pengajian yang diadakan di dalam, oleh atau dari Universiti;
  • Untuk mengawal selia penjalanan penilaian dan peperiksaan, mengesahkan keputusan dan menentukan rayuan itu;
  • Menggubal dasar untuk melindungi kebebasan akademik dan kecemerlangan profesional; dan
  • Untuk melakukan semua perkara yang suai manfaat atau perlu bagi atau bersampingan dengan pelaksanaan fungsinya di bawah Perlembagaan ini.

 • Bil.. Mesyuarat

  TARIKH

  HARI

  MASA

  Mesyuarat Senat Universiti Bil. ke-91

  17 Februari 2016

  Rabu

  9.00 AM – 5.00 PM

  Mesyuarat Senat Universiti Bil. ke-92

  6 April 2016

  Rabu

  9.00 AM – 5.00 PM

  Mesyuarat Senat Universiti Bil. ke-93

  8 Jun 2016

  Rabu

  9.00 AM – 5.00 PM

  Mesyuarat Senat Universiti Bil. ke-94

  10 Ogos 2016

  Rabu

  9.00 AM – 5.00 PM

  Mesyuarat Senat Universiti Bil. ke-95

  12 Oktober 2016

  Rabu

  9.00 AM – 5.00 PM

  Mesyuarat Senat Universiti Bil. ke-96

  7 Disember 2016

  Rabu

  9.00 AM – 5.00 PM

  *Tertakluk kepada perubahan

 

Hubungi Kami Informasi Web
Bahagian Pengurusan Akademik
Universiti Sains Islam Malaysia
Aras 2, Bangunan Canselori
Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri Sembilan, MALAYSIA

Tel: +606-798 8000, Faks: +606-798 8334, 
Emel: bpa[at]usim.edu.my

Pertanyaan / Maklum Balas: http://helpdesk.usim.edu.my
USIM tidak bertanggung jawab atas segala kerugian/kerosakan yang disebabkan oleh data yang diperolehi dari laman portal ini.

Penafian | Dasar Privasi | Dasar Keselamatan | Notis Hakcipta

Paparan terbaik: Firefox 30 / IE 8 dengan resolusi 1280 x 800
Tarikh Akhir Kemaskini: 19/7/2017

Hakcipta © Universiti Sains Islam Malaysia