MPA

 

Mesyuarat Pengurusan Akademik(MPA) adalah menjadi medium perbincangan PTJ dibawah Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) dan PTJ berkaitan penyelarasan dan kepengurusan akademik seperti Pusat Pembangunan Kemahiran Insaniah, Pusat Teknologi Maklumat, Jabatan Pembangunan dan Pengurusan Fasiliti dan Jabatan Bendahari bagi membincangkan isu-isu pentadbiran dan hal ehwal akademik. 

Maklumat lanjut mengenai MPA adalah seperti berikut: 


 • PENGERUSI
  Prof. Dr. Zulkiple Abd.Ghani
  Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)

   
  SETIAUSAHA
  En. Hammad Farhi Mohd Saudi,
  Ketua Bahagian Pengurusan Akademik
     

  AHLI

  Prof. Madya Dr. Adnan Mohamed Yusoff,
  Dekan Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah


    Dr. Haslinda Ramli,
  Dekan Fakulti Pergigian
  Prof. Madya Dr. Mohd Yahya Mohamed Ariffin,
  Dekan Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan
   
  Prof. Madya Dr. Janatul Islah Mohammad,
  Dekan Pusat Pengajian Siswazah  Prof. Madya Dr. Muhammad Shamsir Mohd Aris,
  Dekan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan    Prof. Dr. Bachok M. Taib,
  Dekan Fakulti Sains dan Teknologi
  Dr. Syahirah Abdul Shukor,
  Dekan Fakulti Syariah dan Undang-undang
    Dr. Adibah Sulaiman @ Mohamad,
  Pengarah Pusat Pengajian Teras
  Prof. Madya Dr. Amir Shaharuddin,
  Dekan Fakulti Ekonomi dan Muamalat
    Prof. Dr. Rozhan Mohammed Idrus,
  Pengarah Pusat Pembelajaran Akses Terbuka Global
  Dr. Noor Azizi Ismail,
  Dekan Fakulti Pengajian Bahasa Utama
   
  Dr. Mohamed Akhiruddin Ibrahim,
  Pengarah Pusat Tamhidi


        Dr. Abdul Manan Ismail,
  Pengarah Pusat Pembangunan Kemahiran Insaniah
  Prof. Dr. Rosalina Abdul Salam,
  Pengarah Institut Sains Islam
     
  Pengarah Pusat Permata Insan
  Prof. Madya Dr. Mohd Rushdan Mohd Jailani
  Pengarah Pusat Penyelidikan Dalam Penyalahgunaan Dadah Asia (ACREDA)
    Dr. Mohd. Sukri Hassan
  Pengarah Institut Penyelidikan Dan Pengurusan Halal (IHRAM)
  Dr. Irwan Mohd Subri
  Pengarah Institut Pengurusan Dan Penyelidikan Fatwa Sedunia (INFAD)
    Dr. Nuradli Ridzwan Shah Mohd Dali,
  Pengarah Institut Pengurusan Harta Dan Kewangan Islam (IFWMI)


  Prof Ir Dr. Ahmad Faizal Mohd Zain,
  Pengarah Pusat Inovasi Pembelajaran dan Pengajaran


    Pn. Radziah Ismail,
  Penyelaras Unit Bahasa Arab
  Cik Juliana Niza Ismail Adnan,
  Penyelaras Unit Bahasa Inggeris
     

  ** Maklumat dikemaskini sehingga 14 September 2015

  KEMBALI KE ATAS

 • Bidang kuasa (fungsi) MPA adalah seperti berikut :

  • Untuk membincangkan isu-isu berkaitan pentadbiran dan hal ehwal akademik diantara PTJ dibawah Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) dan PTJ yang berkaitan dengan penyelarasan akademik seperti Pusat Pembangunan Kemahiran Insaniah.
  • Untuk membentuk dan membincangkan dasar dan kaedah pengajaran dan pembelajaran, peperiksaan, penyelidikan (prasiswazah dan siswazah), biasiswa, program sangkutan pelajar, latihan industri dan latihan yang dijalankan didalam atau luar Universiti untuk diangkat ke Mesyuarat Senat Universiti.
  • Untuk membincangkan dasar dan kaedah pentadbiran untuk diangkat ke Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti.
  • Untuk membincangkan kaedah perlaksanaan dan tindakan berdasarkan mesyuarat di peringkat kebangsaan atau di peringkat USIM seperti Mesyuarat Jawatankuasa Timbalan-timbalan Naib Canselor/Rektor (Akademik dan Antarabangsa) IPTA dan Mesyuarat Jawatankuasa Pengurusan Universiti.
  • Untuk membincangkan kaedah perlaksanaan dan tindakan berkaitan hal ehwal akademik dan antarabangsa berdasarkan arahan daripada Kementerian Pendidikan Malaysia dari masa ke semasa.
  • Untuk membincangkan segala perkara yang suai manfaat atau perlu bagi memperkasa pentadbiran dan hal ehwal akademik bagi PTJ dibawah Timbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa) dan PTJ yang berkaitan dengan penyelarasan akademik seperti Pusat Pembangunan Kemahiran Insaniah.
 • BIL. MESYUARAT

  TARIKH

  HARI

  MASA

  Mesyuarat MPA Bil. 1/2018

  21 Mac 2018

  Rabu

  9.00 Pagi – 1.00 Petang

  Mesyuarat MPA Bil. 2/2018

  18 Julai 2018

  Rabu

  9.00 Pagi – 1.00 Petang

  Mesyuarat MPA Bil. 3/2018

  28 November 2018

  Rabu

  9.00 Pagi – 1.00 Petang

Hubungi Kami Informasi Web
Bahagian Pengurusan Akademik
Universiti Sains Islam Malaysia
Aras 2, Bangunan Canselori
Bandar Baru Nilai, 71800, Nilai, Negeri Sembilan, MALAYSIA

Tel: +606-798 8000, Faks: +606-798 8334, 
Emel: bpa[at]usim.edu.my

Pertanyaan / Maklum Balas: http://helpdesk.usim.edu.my
USIM tidak bertanggung jawab atas segala kerugian/kerosakan yang disebabkan oleh data yang diperolehi dari laman portal ini.

Penafian | Dasar Privasi | Dasar Keselamatan | Notis Hakcipta

Paparan terbaik: Firefox 30 / IE 8 dengan resolusi 1280 x 800
Tarikh Akhir Kemaskini: 25/4/2018

Hakcipta © Universiti Sains Islam Malaysia