KELULUSAN PEMINDAHAN KREDIT BAGI PELAJAR LEPASAN DIPLOMA KEMASUKAN FEBRUARI SESI AKADEMIK 2019/2020

//KELULUSAN PEMINDAHAN KREDIT BAGI PELAJAR LEPASAN DIPLOMA KEMASUKAN FEBRUARI SESI AKADEMIK 2019/2020

PELAJAR YANG MENDAPAT KELULUSAN TIDAK PERLU MENGIKUTI KURSUS YANG TELAH DIBERIKAN PEMINDAHAN KREDIT. WALAUBAGAIMANAPUN, SEHINGGA KELULUSAN DIKELUARKAN, PELAJAR PERLU MENGHADIRI KULIAH SEPERTI BIASA. SEBARANG KEMUSYKILAN BOLEH DIRUJUK TERUS KE PEJABAT FAKULTI ATAU UNIT PENDAFTARAN KURSUS DAN PENJADUALAN, BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK.

                         NOTIS : Sila Klik

2020-03-18T14:52:06+00:00