Pakaian Akademik Graduan

/Pakaian Akademik Graduan
Pakaian Akademik Graduan 2021-02-26T11:38:07+00:00

Pakaian Akademik Kluster Sains Sosial

Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan

Fakulti Ekonomi dan Muamalat

Fakulti Undang-Undang dan Syariah

Fakulti Pengajian Bahasa Utama

Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah

Pakaian Akademik Kluster Sains

Fakulti Sains dan Teknologi

Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina

Pakaian Akademik Kluster Perubatan

Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan

Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan

Pakaian Akademik Kluster Pergigian

Fakulti Pergigian

Pakaian Akademik Pascasiswazah

Diploma Amalan Kehakiman dan Guaman Syarie (DIJAP)

Sarjana

Doktor Falsafah

Diploma Pascasiswazah Pendidikan (Pendidikan Islam)-DPPI

Diploma Pascasiswazah Pendidikan (Pendidikan Islam)-DPPI

Selempang Penerima Anugerah Pelajaran Diraja

Selempang Penerima Anugerah Canselor

Selempang Penerima Anugerah Pingat Emas Naib Canselor

Selempang Penerima Ijazah Sarjana Muda Kelas Pertama

Selempang Penerima Anugerah Khas Siswazah