JPPA

/JPPA
JPPA 2022-01-29T11:53:28+00:00
Jawatankuasa Perancangan dan Perkembangan Akademik (JPPA) bertanggungjawab dalam membincangkan dan memperakukan arahan am mengenai pengajaran, penyelidikan, peperiksaan, penetapan dan pengurniaan ijazah, diploma, sijil serta kepujian akademik lain dan penubuhan Fakulti baharu/penawaran program pengajian baharu serta penstrukturan semula program/kursus sedia ada sebelum dibentangkan kepada Senat Universiti. Jawatankuasa ini ditubuhkan di bawah kuasa Senat Universiti.

Bidang Kuasa

  • Membincangkan dan memperakukan arahan am mengenai pengajaran, penyelidikan, peperiksaan, penetapan dan pengurniaan ijazah, diploma, sijil serta kepujian akademik lain;
  • Meneliti dan menimbang sama ada untuk memperakukan/menyokong atau tidak memperakukan/tidak menyokong cadangan penawaran program baharu;
  • Meneliti dan menimbang sama ada untuk memperakukan/menyokong atau tidak memperakukan/tidak menyokong cadangan penubuhan Fakulti baharu;
  • Meneliti dan menimbang sama ada untuk memperakukan/menyokong atau tidak memperakukan/tidak menyokong cadangan penawaran kursus (subjek) baharu;
  • Meneliti dan menimbang sama ada untuk memperakukan/menyokong atau tidak memperakukan/tidak menyokong cadangan ubahsuai/kemaskini/penstrukturan semula program sedia ada; dan
  • Meneliti dan menimbang sama ada untuk memperakukan/menyokong atau tidak memperakukan/tidak menyokong cadangan ubahsuai/kemaskini kursus (subjek) sedia ada.

Takwim

BIL. MESYUARAT TARIKH HARI MASA
Mesyuarat JPPA Kali Ke – 121 Bil. 1/2022 5 Januari 2022 Rabu 9.00 Pagi – 1.00 Petang
Mesyuarat JPPA Kali Ke – 122 Bil. 2/2022 10 Februari 2022 Rabu 9.00 Pagi – 1.00 Petang
Mesyuarat JPPA Kali Ke – 123 Bil. 3/2022 3 Mac 2022 Rabu 9.00 Pagi – 1.00 Petang
Mesyuarat JPPA Kali Ke – 124 Bil. 4/2022 7 April 2022 Rabu 9.00 Pagi – 1.00 Petang
Mesyuarat JPPA Kali Ke – 125Bil. 5/2022 11 Mei 2022 Rabu 9.00 Pagi – 1.00 Petang
Mesyuarat JPPA Kali Ke – 126 Bil. 6/2022 8 Jun 2022 Rabu 9.00 Pagi – 1.00 Petang
Mesyuarat JPPA Kali Ke – 127 Bil. 7/2022 6 Julai 2022 Rabu 9.00 Pagi – 1.00 Petang
Mesyuarat JPPA Kali Ke – 128 Bil. 8/2022 3 Ogos 2022 Rabu 9.00 Pagi – 1.00 Petang
Mesyuarat JPPA Kali Ke – 129 Bil. 9/2022 7 September 2022 Rabu 9.00 Pagi – 1.00 Petang
Mesyuarat JPPA Kali Ke – 130 Bil. 10/2022 5 Oktober 2022 Rabu 9.00 Pagi – 1.00 Petang
Mesyuarat JPPA Kali Ke – 131 Bil. 11/2022 2 November 2022 Rabu 9.00 Pagi – 1.00 Petang
Mesyuarat JPPA Kali Ke – 132 Bil. 12/2022 7 Disember 2021 Rabu 9.00 Pagi – 1.00 Petang

PENGERUSI

Y. Bhg. Prof. Dr. Mohd Radhi Ibrahim
Y. Bhg. Prof. Dr. Mohd Radhi IbrahimTimbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)

SETIAUSAHA

Cik Norlizawaty Tumin
Cik Norlizawaty TuminKetua Bahagian Pengurusan Akademik

Ahli

Prof. Madya Dr. Mohd Faizal Bin Kasmani
Prof. Madya Dr. Mohd Faizal Bin KasmaniDekan Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan
Prof. Dr. Mohd Zohdi Mohd Amin
Prof. Dr. Mohd Zohdi Mohd AminDekan Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah
Prof. Madya Dr Nik Salida Suhaila Nik Saleh
Prof. Madya Dr Nik Salida Suhaila Nik SalehDekan Fakulti Syariah dan Undang-Undang
Prof. Madya Dr. Zurina Kefeli@Zulkefli
Prof. Madya Dr. Zurina Kefeli@ZulkefliDekan Fakulti Ekonomi dan Muamalat
Prof. Dr. Rosalina Binti Abdul Salam
Prof. Dr. Rosalina Binti Abdul SalamDekan Fakulti Sains dan Teknologi
Prof. Dr. Muhammad Shamsir Bin Mohd Aris
Prof. Dr. Muhammad Shamsir Bin Mohd ArisDekan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
Prof. Madya Dr. Zainul Rijal Abd Razak
Prof. Madya Dr. Zainul Rijal Abd RazakDekan Fakulti Pengajian Bahasa Utama
Dr. Ainuddin Yushar Bin Yusof
Dr. Ainuddin Yushar Bin YusofDekan Fakulti Pergigian
Prof. Madya Dr Ir. Dr. Khairi Abdul Rahim
Prof. Madya Dr Ir. Dr. Khairi Abdul RahimDekan Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina
Prof. Dr. Norita Md Norwini
Prof. Dr. Norita Md NorwiniDekan Pusat Pengajian Siswazah
Puan Khadijah Chamili
Puan Khadijah ChamiliPusat Pembangunan Sistem dan Kejuruteraan
Prof. Madya Dr. Azwani Sofia Ahmad Khiar
Prof. Madya Dr. Azwani Sofia Ahmad KhiarPengarah Pusat Jaminan Kualiti
Prof. Dr. Adnan Mohamed Yusoff
Prof. Dr. Adnan Mohamed YusoffPengarah Institut Sains Islam
Prof. Madya Dr. Juliana Jumal
Prof. Madya Dr. Juliana JumalPengarah Pusat Tamhidi
Dr. Dina Imam Supaat
Dr. Dina Imam SupaatPengarah Pusat Pembangunan Kemahiran Insaniah
Prof. Madya Dr Abdul Manan Ismail
Prof. Madya Dr Abdul Manan IsmailPengarah Pusat Pengajian Teras
Prof. Madya Dr. Nurkhamimi Zainuddin
Prof. Madya Dr. Nurkhamimi ZainuddinPengarah Pusat Pemasaran dan Kemasukan Pelajar
Dr. Farah Laili Muda @ Ismail
Dr. Farah Laili Muda @ IsmailPenyelaras Unit Kursus Wajib Universiti, Pusat Pengajian Teras
Pn Sulhah Binti Ramli
Pn Sulhah Binti RamliPenyelaras Unit Bahasa Arab, Fakulti Pengajian Bahasa Utama
Pn Amiliayanti Binti Abd Halim
Pn Amiliayanti Binti Abd HalimPenyelaras Unit Bahasa Inggeris, Fakulti Pengajian Bahasa Utama