JPPA

/JPPA
JPPA 2021-02-01T23:41:02+00:00
Jawatankuasa Perancangan dan Perkembangan Akademik (JPPA) bertanggungjawab dalam membincangkan dan memperakukan arahan am mengenai pengajaran, penyelidikan, peperiksaan, penetapan dan pengurniaan ijazah, diploma, sijil serta kepujian akademik lain dan penubuhan Fakulti baharu/penawaran program pengajian baharu serta penstrukturan semula program/kursus sedia ada sebelum dibentangkan kepada Senat Universiti. Jawatankuasa ini ditubuhkan di bawah kuasa Senat Universiti.

Bidang Kuasa

  • Membincangkan dan memperakukan arahan am mengenai pengajaran, penyelidikan, peperiksaan, penetapan dan pengurniaan ijazah, diploma, sijil serta kepujian akademik lain;
  • Meneliti dan menimbang sama ada untuk memperakukan/menyokong atau tidak memperakukan/tidak menyokong cadangan penawaran program baharu;
  • Meneliti dan menimbang sama ada untuk memperakukan/menyokong atau tidak memperakukan/tidak menyokong cadangan penubuhan Fakulti baharu;
  • Meneliti dan menimbang sama ada untuk memperakukan/menyokong atau tidak memperakukan/tidak menyokong cadangan penawaran kursus (subjek) baharu;
  • Meneliti dan menimbang sama ada untuk memperakukan/menyokong atau tidak memperakukan/tidak menyokong cadangan ubahsuai/kemaskini/penstrukturan semula program sedia ada; dan
  • Meneliti dan menimbang sama ada untuk memperakukan/menyokong atau tidak memperakukan/tidak menyokong cadangan ubahsuai/kemaskini kursus (subjek) sedia ada.

Takwim

BIL. MESYUARAT TARIKH HARI MASA
Mesyuarat JPPA Kali Ke – 109 Bil. 1/2021 6 Januari 2021 Rabu 9.00 Pagi – 1.00 Petang
Mesyuarat JPPA Kali Ke – 110 Bil. 2/2021 3 Februari 2021 Rabu 9.00 Pagi – 1.00 Petang
Mesyuarat JPPA Kali Ke – 111 Bil. 3/2021 3 Mac 2021 Rabu 9.00 Pagi – 1.00 Petang
Mesyuarat JPPA Kali Ke – 112 Bil. 4/2021 14 April 2021 Rabu 9.00 Pagi – 1.00 Petang
Mesyuarat JPPA Kali Ke – 113 Bil. 5/2021 5 Mei 2021 Rabu 9.00 Pagi – 1.00 Petang
Mesyuarat JPPA Kali Ke – 114 Bil. 6/2021 9 Jun 2021 Rabu 9.00 Pagi – 1.00 Petang
Mesyuarat JPPA Kali Ke – 115 Bil. 7/2021 7 Julai 2021 Rabu 9.00 Pagi – 1.00 Petang
Mesyuarat JPPA Kali Ke – 116 Bil. 8/2021 11 Ogos 2021 Rabu 9.00 Pagi – 1.00 Petang
Mesyuarat JPPA Kali Ke – 117 Bil. 9/2021 1 September 2021 Rabu 9.00 Pagi – 1.00 Petang
Mesyuarat JPPA Kali Ke – 118 Bil. 10/2021 6 Oktober 2021 Rabu 9.00 Pagi – 1.00 Petang
Mesyuarat JPPA Kali Ke – 119 Bil. 11/2021 3 November 2021 Rabu 9.00 Pagi – 1.00 Petang
Mesyuarat JPPA Kali Ke – 120 Bil. 12/2021 1 Disember 2021 Rabu 9.00 Pagi – 1.00 Petang

PENGERUSI

Y. Bhg. Prof. Dr. Abdul Rahim Abdul Rahman
Y. Bhg. Prof. Dr. Abdul Rahim Abdul RahmanTimbalan Naib Canselor (Akademik dan Antarabangsa)

SETIAUSAHA

En Hammad Farhi Mohd Saudi
En Hammad Farhi Mohd SaudiKetua Bahagian Pengurusan Akademik

Ahli

Prof. Madya Dr. Mohd Faizal Bin Kasmani
Prof. Madya Dr. Mohd Faizal Bin KasmaniDekan Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan
Prof. Dr. Muhammad Mustaqim Bin Mohd.Zarif
Prof. Dr. Muhammad Mustaqim Bin Mohd.ZarifDekan Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah
Dr. Arif Fahmi Bin Md Yusof
Dr. Arif Fahmi Bin Md YusofDekan Fakulti Syariah dan Undang-Undang
Prof. Madya Dr. Muhammad Ridhwan Bin Ab. Aziz
Prof. Madya Dr. Muhammad Ridhwan Bin Ab. AzizDekan Fakulti Ekonomi dan Muamalat
Prof. Dr. Rosalina Binti Abdul Salam
Prof. Dr. Rosalina Binti Abdul SalamDekan Fakulti Sains dan Teknologi
Prof. Dr. Muhammad Shamsir Bin Mohd Aris
Prof. Dr. Muhammad Shamsir Bin Mohd ArisDekan Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan
Dr. Nurkhamimi Bin Zainuddin
Dr. Nurkhamimi Bin ZainuddinDekan Fakulti Pengajian Bahasa Utama
Dr. Ainuddin Yushar Bin Yusof
Dr. Ainuddin Yushar Bin YusofDekan Fakulti Pergigian
Ar. Dr. Elina Binti Mohd Husini
Ar. Dr. Elina Binti Mohd HusiniDekan Fakulti Kejuruteraan dan Alam Bina
Prof. Madya Dr. Amir Bin Shaharuddin
Prof. Madya Dr. Amir Bin ShaharuddinDekan Pusat Pengajian Siswazah
Pn Khadijah Chamili
Pn Khadijah ChamiliMenjalankan Tugas Pengarah Centre for Global Open Access Learning, Immersive Technology and Networks
Prof. Madya Dr. Nurlida Binti Basir
Prof. Madya Dr. Nurlida Binti BasirPengarah Pusat Jaminan Kualiti, Dasar dan Kecemerlangan Akademik
Dr. Mohd Azman Bin Hashim @Ismail
Dr. Mohd Azman Bin Hashim @IsmailPengarah Institut Sains Islam
Pn. Alifah Binti Hj Hamid
Pn. Alifah Binti Hj HamidPengarah Pusat Tamhidi
Prof. Madya Dr. Abdul Manan Ismail
Prof. Madya Dr. Abdul Manan IsmailPengarah Pusat Pembangunan Kemahiran Insaniah
Dr. Wan Mohd Fazrul Azdi Bin Wan Razali
Dr. Wan Mohd Fazrul Azdi Bin Wan RazaliPengarah Pusat Pengajian Teras
Prof. Madya Dr. Ernie Suzana Binti Ali
Prof. Madya Dr. Ernie Suzana Binti AliKetua Jabatan Pemasaran dan Kemasukan Pelajar
Dr. Farah Laili Muda @ Ismail
Dr. Farah Laili Muda @ IsmailPenyelaras Unit Kursus Wajib Universiti, Pusat Pengajian Teras
Pn Sulhah Binti Ramli
Pn Sulhah Binti RamliPenyelaras Unit Bahasa Arab, Fakulti Pengajian Bahasa Utama
Pn Amiliayanti Binti Abd Halim
Pn Amiliayanti Binti Abd HalimPenyelaras Unit Bahasa Inggeris, Fakulti Pengajian Bahasa Utama