JPPA v1

/JPPA v1
JPPA v1 2019-01-24T11:02:58+00:00

Jawatankuasa Perancangan dan Perkembangan Akademik (JPPA) bertanggungjawab dalam membincangkan dan memperakukan arahan am mengenai pengajaran, penyelidikan, peperiksaan, penetapan dan pengurniaan ijazah, diploma, sijil serta kepujian akademik lain dan penubuhan Fakulti baharu/penawaran program pengajian baharu serta penstrukturan semula program/kursus sedia ada sebelum dibentangkan kepada Senat Universiti. Jawatankuasa ini ditubuhkan di bawah kuasa Senat Universiti.

Maklumat lanjut mengenai JPPA adalah seperti berikut:

  • PENGERUSI
Y. Bhg. Prof. Dr. Abdul Rahim Abdul Rahman,
Timbalan Naib Canselor (Akademik Dan Antarabangsa)
  • SETIAUSAHA
Hammad Farhi Mohd Saudi,
Ketua
Bahagian Pengurusan Akademik
  • AHLI
Dato’ Muhammad Haizuan Rozali,
Pendaftar
Prof. Madya Dr. Mohd Faizal Bin Kasmani,
Dekan Fakulti Kepimpinan Dan Pengurusan
Prof. Madya Dr. Muhammad Mustaqim Bin Mohd.Zarif,
Dekan Fakulti Pengajian Quran Dan Sunnah
Dr. Arif Fahmi Bin Md Yusof,
Dekan Fakulti Syariah Dan Undang-Undang
Prof. Madya Dr. Muhammad Ridhwan Bin Ab. Aziz,
Dekan Fakulti Ekonomi Dan Muamalat
Prof. Dr. Rosalina Binti Abdul Salam,
Dekan Fakulti Sains Dan Teknologi
Prof. Dr. Muhammad Shamsir Bin Mohd Aris,
Dekan Fakulti Perubatan Dan Sains Kesihatan
Dr. Nurkhamimi Bin Zainuddin,
Dekan Fakulti Pengajian Bahasa Utama
Dr. Ainuddin Yushar Bin Yusof ,
Dekan Fakulti Pergigian
Ar. Dr. Elina Binti Mohd Husini,
Dekan Fakulti Kejuruteraan Dan Alam Bina
Prof. Madya Dr. Amir Bin Shaharuddin,
Dekan Pusat Pengajian Siswazah
[Kosong],
Pengarah Centre For Global Open Access Learning, Immersive Technology And Networks
Prof. Madya Dr. Asmaddy Bin Haris,
Pengarah Pusat Jaminan Kualiti, Dasar Dan Kecemerlangan Akademik
Dr. Mohd Azman Bin Hashim @Ismail,
Pengarah Institut Sains Islam
Pn. Alifah Binti Hj Hamid,
Pengarah Pusat Tamhidi
Prof. Madya Dr. Abdul Manan Ismail,
Pengarah Pusat Pembangunan Kemahiran Insaniah
Dr. Wan Mohd Fazrul Azdi Bin Wan Razali,
Pengarah Pusat Pengajian Teras
Prof. Madya Dr. Ernie Suzana Binti Ali,
Ketua Jabatan Pemasaran Dan Kemasukan Pelajar
Dr. Farah Laili Muda @ Ismail,
Penyelaras Unit Kursus Wajib Universiti, Pusat Pengajian Teras
Sulhah Binti Ramli,
Penyelaras Unit Bahasa Arab, Fakulti Pengajian Bahasa Utama
Amiliayanti Binti Abd Halim,
Penyelaras Unit Bahasa Inggeris, Fakulti Pengajian Bahasa Utama

* Maklumat Dikemaskini Sehingga 16 Januari 2019

Bidang Kuasa

  • Membincangkan dan memperakukan arahan am mengenai pengajaran, penyelidikan, peperiksaan, penetapan dan pengurniaan ijazah, diploma, sijil serta kepujian akademik lain;
  • Meneliti dan menimbang sama ada untuk memperakukan/menyokong atau tidak memperakukan/tidak menyokong cadangan penawaran program baharu;
  • Meneliti dan menimbang sama ada untuk memperakukan/menyokong atau tidak memperakukan/tidak menyokong cadangan penubuhan Fakulti baharu;
  • Meneliti dan menimbang sama ada untuk memperakukan/menyokong atau tidak memperakukan/tidak menyokong cadangan penawaran kursus (subjek) baharu;
  • Meneliti dan menimbang sama ada untuk memperakukan/menyokong atau tidak memperakukan/tidak menyokong cadangan ubahsuai/kemaskini/penstrukturan semula program sedia ada; dan
  • Meneliti dan menimbang sama ada untuk memperakukan/menyokong atau tidak memperakukan/tidak menyokong cadangan ubahsuai/kemaskini kursus (subjek) sedia ada.