Dasar, Objektif Kualiti & Slogan

/Dasar, Objektif Kualiti & Slogan
Dasar, Objektif Kualiti & Slogan 2019-01-08T16:00:17+00:00

 DASAR KUALITI BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK

 • Memberikan perkhidmatan terbaik dan mesra kepada pelanggan dan pemiliktaruh Universiti.

 OBJEKTIF KUALITI BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK

 • Memastikan surat tawaran kemasukan dihantar dalam tempoh yang ditetapkan oleh Bahagian Pengurusan Kemasukan Pelajar (BPKP), Kementerian Pengajian Tinggi
 • Memastikan permohonan kemasukan ke USIM memenuhi syarat-syarat kemasukan yang ditetapkan
 • Memastikan senarai kursus yang didaftarkan sedia untuk cetakan oleh pelajar selewat-lewatnya satu (1) hari bekerja sebelum hari pendaftaran yang ditetapkan dalam Takwim Akademik
 • Memastikan proses gugur, tambah dan tarik diri kursus dilakukan selewat-lewatnya dalam tempoh dua (2) hari bekerja dari tarikh permohonan diterima
 • Memastikan jadual waktu perkuliahan sedia untuk dicetak oleh pelajar selewat-lewatnya dalam tempoh tiga (3) hari bekerja sebelum sesi perkuliahan bermula.
 • Memastikan jadual waktu perkuliahan  sedia untuk dicetak oleh kakitangan akademik selewat-lewatnya dalam tempoh tiga (3) hari bekerja sebelum sebelum sesi perkuliahan bermula.
 • Memastikan kemudahan fizikal bagi proses pengajaran dan pembelajaran diselaraskan selewat-lewatnya tujuh (7) hari bekerja sebelum sesi perkuliahan bermula
 • Memastikan kertas soalan peperiksaan akhir semester sesuatu kursus yang diterima daripada Fakulti/Pusat adalah mengikut format yang ditetapkan
 • Memastikan kertas soalan peperiksaan akhir semester diterima selewat-lewatnya 30 hari bekerja sebelum peperiksaan berlangsung
 • Memastikan kertas soalan peperiksaan akhir semester sesuatu kursus dicetak selewat-lewatnya tujuh (7) hari sebelum tarikh peperiksaan kursus tersebut
 • Memastikan kertas soalan peperiksaan akhir semester sesuatu kursus berada di Dewan Peperiksaan sekurang-kurangnya 30 minit sebelum waktu peperiksaan kursus tersebut
 • Memastikan pelajar memperolehi keputusan peperiksaan akhir semester melalui capaian eWadi setelah disahkan oleh Senat Universiti dan slip boleh diperolehi di Fakulti selewat-lewatnya lima (5) hari bekerja selepas Senat Universiti bersidang

 SLOGAN BAHAGIAN PENGURUSAN AKADEMIK

 • Mesra, Cekap dan Tepat